Advisory Board

UAS Denmark har etableret et Advisory Board

Advisory Board - Mission

UAS Denmarks nedsatte Advisory Board fungerer som en konsulentgruppe, der har til opgave, på vegne af alle medlemmer af UAS Denmark, at inspirere og foreslå nye tiltag for UAS Denmarks samlede industrinetværk.

Møder

Advisory Boardet mødes oftest tre til fire gange om året. Mødernes agendaer, plus referater, gøres efterfølgende tilgængelige for medlemmerne enten via UAS Denmarks hjemmeside eller via UAS Denmarks LinkedIn-gruppe.

Organisationen

For på bedst mulige måde at repræsentere medlemmerne bør Advisory Boardet altid afspejle hele droneindustriens værdikæde (udviklere, producenter, operatører, forskningsinstitutioner, private virksomheder samt offentlige interessenter). Advisory Boardet bør yderligere arbejde hurtigt og effektivt, da dette vil være i medlemmernes interesse.

Medlemsudskiftning

Advisory Boardet vil altid (som minimum) indeholde én repræsentant fra UAS Denmark. Derudover er det kun muligt, for de 6 resterende medlemmer, at være en del af Advisory Boardet i to år, hvorefter der skal ske en udskiftning. Såfremt et medlem ikke ønsker at være en del af Advisory Boardet vil UAS Denmark finde en substitut. For at fremme kontinuiteten i rådets arbejde, tilstræbes en løbende udskiftning.

Mødevært og udgifter

Mødeværten sørger for forplejning og det foreslås ydermere, at medlemmerne af Advisory Boardet skiftes til agere mødevært. Medlemmerne af Advisory Boardet står selv for betaling af deres rejseaktivitet.

Det nuværende Advisory board