Regelgruppen

UAS Denmark har etableret Regelgruppen

Regelgruppen

UAS Denmark har nedsat en regelgruppe, som arbejder med input til myndigheder, der lovgiver på droneområdet. Gruppen arbejder både med langsigtede strategier og med enkeltsager.

Møder

Gruppen afholder fysiske- og telefonmøder efter behov og mødefrekvensen afhænger derfor af hvilke problemstillinger, der er aktuelle. UAS Denmarks sekretariat varetager koordineringen af gruppen.

Organisering

Regelgruppen er åben for alle medlemmer, som ønsker at bidrage aktivt. Se de nuværende medlemmer af Regelgruppen til højre.

Høringssvar

Læs UAS Denmarks høringssvar til "Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart - med særlig forkus på droneområdet".

Hent høringssvaret her

Kontakperson

Michael Larsen er tovholder på Regelgruppen.

 

Den nuværende Regelgruppe

Michael Larsen
Head of UAS
lml@hca-airport.dk