Roadmap for branchen

roadmappic

Øget fokus på droneanvendelse

Siden UAS Denmarks etablering i 2012 har der været en stigende fokus på anvendelsen af droner i Danmark, både militært og civilt/kommercielt. Markedet for civil anvendelse af droner er steget markant, og i dag (november 2017) er der omkring 3000 professionelle godkendte droneoperatører. Små danske producenter udvikler sig hastigt, antallet af serviceleverandører vokser eksplosivt, og store virksomheder tænker i stigende grad teknologien ind i deres værdikæder. Også på universiteterne vinder teknologien frem, hvor eksempelvis DTU, Aalborg Universitet og SDU har etableret centre for droneforskning.

Markant potentiale i dronebranchen

Drone-branchen forventes (iflg. markedsanalysevirksomheden Teal Group) globalt at omsætte for 500 mia. kr. frem mod 2023, og EU-kommissionens analyse påpeger et potentiale på 150.000 nye, europæiske job frem mod 2050. I Danmark anslår UAS Denmarks medlemmer, at det er muligt at skabe 750 stillinger relateret til industrien allerede i 2017.

Både EU og USA har fornylig fastlagt overordnede køreplaner for udviklingen af UAS-området inden for regulering, teknologiudvikling og forholdet til samfundet generelt. Og i en del lande gøres der i stigende grad tiltag, der vil stimulere væksten gennem etablering af gode rammebetingelser.

National strategi er påkrævet

Teknologirådets rapport fra 2014 anbefalede at Danmark udarbejde en national strategi for at profiteres på potentialet i drone-branchen.

En sådan national dronestrategi blev lanceret i september 2016 og indeholder sammen med en bevilling på 30 mio. kroner (øremærket til infrastruktur) ambitioner om;

  • At styrke forsknings- og udviklingsindsatsen for droneteknologi
  • Etableringen af internationale attraktive testfaciliteter
  • Fremme det offentliges dronebrug
  • Styrkelse af uddannelsesaktiviteter
  • Deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde
  • At højne internationaliseringsgraden i hhv. forskning og erhvervet.

Strategien er et vigtigt skridt til at Danmark bliver et internationalt foregangsland i dronebranchen, men kræver også at der følges op på de beskrevne mål og aktiviteter, hvilket UAS Denmark påtænker at arbejde aktivt for.

 

Download UAS Denmarks Roadmap 2015-2017 PDF