Roadmap for branchen

roadmappic

Øget fokus på droneanvendelse

Siden UAS Denmarks etablering i 2013 har der været en stigende fokus på anvendelsen af droner i Danmark, både militært og civilt/kommercielt. Markedet for civil anvendelse af droner er steget markant, og fra 2014 til 2015 er antallet af godkendte droneoperatører firedoblet. Små danske producenter udvikler sig hastigt, antallet af serviceleverandører vokser eksplosivt, og store virksomheder tænker i stigende grad teknologien ind i deres værdikæder. Også på universiteterne vinder teknologien frem, hvor eksempelvis DTU i 2014 etablerede et center for droneforskning.

Markant potentiale i dronebranchen

Drone-branchen forventes (iflg. markedsanalysevirksomheden Teal Group) globalt at omsætte for 500 mia. kr. frem mod 2023, og EU-kommissionens analyse påpeger et potentiale på 150.000 nye, europæiske job frem mod 2050. I Danmark anslår UAS Denmarks medlemmer, at det er muligt at skabe 750 stillinger relateret til industrien allerede i 2017.

Både EU og USA har fornylig fastlagt overordnede køreplaner for udviklingen af UAS-området inden for regulering, teknologiudvikling og forholdet til samfundet generelt. Og i en del lande gøres der i stigende grad tiltag, der vil stimulere væksten gennem etablering af gode rammebetingelser.

National strategi er påkrævet

Teknologirådets rapport fra 2014 anbefaler snarest at udarbejde en national strategi i Danmark, hvis der skal profiteres på potentialet i drone-branchen. Det anbefales, at en national strategi fokuserer på lovgivning samt støtte til forskning og erhverv. Strategien bør basere sig på en analyse af det danske vækstpotentiale.

Væksten vil ske i hele spektret fra forskning og udvikling over produktion af platforme og sensorer til anvendelse og relaterede serviceydelser. På flere relaterede områder har Danmark allerede styrkepositioner. Robotteknologi, kommunikation, IT, automatisering, navigation m.v. er eksempler på områder, hvor danske virksomheder kan opnå gode markedspositioner.

Download UAS Denmarks Roadmap 2015-2017 PDF