Forsvarsforliget

logouastestcenterdenmark

Test med droner en del af Forsvarsforliget 2013-2017

Partierne bag Forsvarsforliget for 2013-2017 er enige om at styrke samarbejdet mellem danske virksomheder og Forsvaret omkring civile droner, således at danske virksomheder kan drage nytte af den viden m.v., som Forsvaret besidder om droner.

Dette har materialiseret sig i, at der er blevet indgået en hensigtsaftale, hvor der er identificeret mulige fremtidige samarbejdsområder:

  • Dialog omkring udvikling af UAS Testcenter Denmark
  • Vidensdeling omkring den teknologiske udvikling på droneområdet
  • Erfaringsudveksling - planlægning og flyvninger med droner
  • Ensretning af regler på droneområdet

I relation til ensretningen af reglerne vedrører dette; Ansøgningsprocedurer, standarder, certificeringer, klassificering af droner, kontrolforanstaltninger og inspektioner samt regler for BVLOS operationer.

I forlængelse af Forsvarsforliget er det blevet besluttet, at Forsvaret kan støtte etableringen af et dansk testcenter for civile droner. Dette har allerede udmøntet sig i, at Forsvaret har støttet testcentret med rådgivning, personel ved demonstrationer og formidling af information fra internationale dronefora.

Testcentret er et eksempel på en interessent, der vil kunne drage nytte af klare rammer for testflyvning af droner i Danmark.

Se Forsvarsforliget her

Michael Larsen
Kommerciel chef
lmla@uasdenmark.dk