National strategi

nationalstrategiForslag til en national strategi på baggrund af Teknologirådets rapport om "Civile droner i Danmark"

Danmark kan skabe 15.000 nye dronejob

En frisk analyse fra Oxford Research (Droner – en ny vækstbranche? En analyse af jobpotentialet ved ubemandede fly i Danmark, Oxford Research, april 2015) sætter for første gang tal på, hvor stort det danske potentiale er; 15000 job – så mange kan Danmark skabe frem mod 2050. Det kræver dog, at man på landspolitisk plan sætter fokus på at forløse og understøtte erhvervet.

En bredsigtet - national strategi

UAS Denmark vurderer, at der er behov for en bred, national strategi, hvis Danmark skal blive ”first mover” inden for droner. Strategien skal udfolde de danske kompetencer, som Oxford Research-analysen sætter fokus på inden for eksempelvis sensorteknologi, navigationsteknologi, robotteknologi, automatisering og avanceret software. En national strategi er tidligere også anbefalet af Teknologirådsrapporten om ”Civile droner i Danmark” fra sommeren 2014.

UAS Denmarks forslag til indholdet af en national strategi har fem spor, som fremgår af figuren til venstre. Kort fortalt handler det om at skabe attraktive rammebetingelser for en industri, der stadig er på et meget tidligt stadie, men som vokser hastigt. Det er en grundlæggende forudsætning først og fremmest at skabe bedre rammer for at flyve med droner i Danmark, og ligeledes kan forskning og erhvervsudviklingen med fordel understøttes på forskellig vis.

Læs mere om baggrunden for forslagene og indholdet af sporene i UAS Denmarks Road Map 2015-17