National strategi

nationalstrategiPå baggrund afTeknologirådets rapport om "Civile droner i Danmark" - foreslog UAS Denmark i roadmap 2015-17 en model til en national strategi

Danmark kan skabe 15.000 nye dronejob

En frisk analyse fra Oxford Research (Droner – en ny vækstbranche? En analyse af jobpotentialet ved ubemandede fly i Danmark, Oxford Research, april 2015) sætter for første gang tal på, hvor stort det danske potentiale er; 15000 job – så mange kan Danmark skabe frem mod 2050. Det kræver dog, at man på landspolitisk plan sætter fokus på at forløse og understøtte erhvervet.

En bredsigtet - national strategi

UAS Denmark vurderede allerede i Roadmap for branchen 2015-2017 at hvis Danmark skulle blive en "first mover" inden for droner, ville det kræve en national strategi. En sådan strategi ville nemlig kunne udfolde de danske kompetencer inden for eksempelvis; sensorteknologi, navigationsteknologi, robotteknologi, automatisering og avanceret software - ligesom foreslået i Oxford Research-analysen.

National Strategi landet i september 2016:

Som et af de første lande i Europa landede en sådan strategi i september 2016.

Den nationale strategi indeholder sammen med en bevilling på 30 mio. kroner (øremærket til infrastruktur) ambitioner om;

  • At styrke forsknings- og udviklingsindsatsen for droneteknologi
  • Etableringen af internationale attraktive testfaciliteter
  • Fremme det offentliges dronebrug
  • Styrkelse af uddannelsesaktiviteter
  • Deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde
  • At højne internationaliseringsgraden i hhv. forskning og erhvervet.

Strategien er et vigtigt skridt til at Danmark bliver et internationalt foregangsland i dronebranchen, men kræver også at der følges op på de beskrevne mål og aktiviteter, hvilket UAS Denmark påtænker at arbejde aktivt for.

 

Læs mere i UAS Denmarks Road Map 2015-17