Internationale rapporter

Overblik

Der er i løbet af de seneste år udgivet flere rapporter med fokus på droner.
Her har vi samlet dem, som indtil nu er blevet behandlet internationalt.

I EU kommissionen har man udarbejdet et RPAS Roadmap med det formål at integrere ubemandede systemer i den traditionelle lufttrafik:

EU-Roadmap

Ligesom Europa har USA udarbejdet et roadmap for, hvordan man integrerer civile droner i det nationale luftrum:

Amerikansk Roadmap

Verdens største forening af ubemandede systemer, AUVSI, har udarbejdet en rapport ”The Economic impact of UAV´s” med fokus på jobskabelsespotentialet i USA:

Jobrapport fra AUVSI

AIA (Aerospace Indutries Assoiciation) har udarbejdet en rapport, der dækker det brede udsnit af ubemandede systemer med fokus på opfattelser og potentialer:

AIA-rapport

Markedsanalysevirksomheden Teal Group har lavet en analyse, der skønner den fremtidige vækst i den globale UAS-omsætning til 500 mia. danske kroner:

Teal Group analyse