Rapporter

Dronerne undersøges

Der er over de senere år udgivet flere rapporter med fokus på droner.

I dansk-regi er der bl.a. fokuseret på droner som en ny vækstbranche og yderligere har der været interesse for, hvorledes fremtidens regulering af droner skal udføres.

I internationalt perspektiv har fokus været på, at sammensætte et større “framework”, således at det kan planlægges, hvordan fremtidens luftrum kan integrere droner. Globalt er der også, ligesom i vores danske andedam, blevet spekuleret i hvor mange jobs dronebranchen, på sigt kan skabe.

 

På de to undersider

Danske Rapporter

Internationale Rapporter

Har vi samlet et udsnit af ovenstående emner (plus flere) samt andre relevante perspektiver, der har udmøntet sig til rapporter.