Dronecenter i Odense skal godkende kommende piloter

logouastestcenterdenmark

Fra i dag d. 3. juli overtager dronecentret i Odense, under navnet UAS Test Center Denmark, godkendelserne af droneoperatører i Danmark. Det er en opgave, som Trafikstyrelsen hidtil har stået for. Der er tale om en prøveordning frem til udgangen af 2015. Formålet er samtidig at nedbringe ansøgningstiden, så erhvervet i Danmark hurtigere kan komme i luften.

Hvis du skal flyve kommercielt med en drone i Danmark, kræver det en dispensation fra Trafikstyrelsen. Sådan er reglerne i dag med få undtagelser. I den tværministerielle rapport fra Transportministeriet offentliggjort d. 17. april benævner man selv dette som et ”dispensations-regime”, som ikke er tidssvarende sammenlignet med droneerhvervets enorme potentiale. I UAS Test Center Denmark, som er beliggende i HCA Airport i Odense, ser man overdragelsen som et vigtigt skridt – både mod at være Danmarks centrum for droneaktiviteter og mod en forbedring af ansøgningstiderne under den nuværende dispensationsstruktur.

”Der ligger allerede en række ansøgninger og venter på skrivebordet til os. I alt er der 80 godkendte operatører i Danmark lige nu, men vi forventer, at det tal bliver dobbelt så stort i løbet af 2016. Derfor går vi til opgaven med det klare mål at få nedbragt ansøgningstiderne” udtaler projektchef Michael Larsen.

Hvis du ikke er godkendt i dag som droneoperatør af Trafikstyrelsen, skal du overholde de almindelige modelflyveregler. Du skal minimum flyve 150 meter væk fra bymæssig bebyggelse og større offentlig vej og holde en afstand på minimum 5 km til lufthavne. De endelige dispensationer vil i prøveperioden blive udstedt af Trafikstyrelsen efter indstilling fra dronecentret.

15.000 dronejob på vej til Danmark

En frisk analyse fra Oxford Research vurderer, at Danmark kan skabe 15.000 job frem mod 2050 inden for dronebranchen, hvis der skabes de rette rammevilkår i Danmark, og vi som land går efter at blive ”first mover”. Et af skridtene mod at blive foregangsland er, at befolkningen bliver trygge ved droner. Derfor er det vigtigt, at folk er orienteret omkring den erhvervsmæssige brug med droner, og at droneoperatørerne flyver lovligt og efter bogen.
Trafikstyrelsen påpeger selv dette element. Kontorchef Per Schmock:

”Folk skal være opmærksomme på, at dette er et erhverv. Ser man nogen flyve med en drone i et byområde, er det med stor sandsynlighed en godkendt operatør, der flyver efter reglerne. Samtidig skal vi pointere, at hvis du flyver droner som hobby, så gælder der helt andre regler”.