Høring om nye europæiske regler

 

Høring om nye europæiske regler

EASA har sendt sit udkast til nye fælleseuropæiske regler for droner i høring (som kan ses her). Der er tale om det første udkast til regler, der skal igennem beslutningsprocessen i EU-systemet. Derfor forventes det at der vil gå minimum 3 år inden reglerne træder i kraft.

UAS Denmark opfordrer alle medlemmer til at sende jeres kommentarer til os (css@hca-airport.dk) inden den 15. september hvorefter UAS DK vil samle kommentarerne i et svar til både EASA og Trafikstyrelsen, der har bedt os om at komme med den danske branches tanker om reglerne.

EASAs egen høring er også åben for virksomheder og enkeltpersoner, så hvis I ønsker at svare direkte kan det også ske via ovenstående link

Hovedpunkter

De nuværende vægtklasser laves om til: 
0-1kg, 1-4kg, 4-25kg og over 25 kg.

Reglerne, som på sigt vil afløse de nationale, er baseret
på risici i den nuværende udformning.

EASA vil vha. klassifikationerne Open, Specific og Certified
- risikovurdere operationerne.

Simple operationer (open) vil ikke kræve godkendelse - blot demonstration af ”aviation awareness” i visse områder.

Specifikke operationer, (BVLOS eller flyvninger over byer, mennesker og andre risikable områder) vil kræve godkendelse for hver enkelt operation af Trafikstyrelsen eller anden myndighed baseret på risikoanalyse, operationshåndbog og kompetencer.

Certified operationer, (typisk med større droner eller har andre højrisikoelementer) vil skulle leve op til krav på niveau med civil luftfart.