Nyt dansk droneprojekt skal gøre energi grønnere

DTU Fotonik, Zeuxion og Little Smart Things er gået ind i kampen mod energitab ved hjælp af et nyt dronesystem, som de har fået midler til fra et EUDP-program.

Søren Forchhammer, DTU Fotonik er leder af projektet, der skal udvikle droneteknologi til inspektion af energisystemer. Zeuxion er specialister i trådløs kommunikation og er et hardware/software designhus. Mange af de ledende medarbejdere har over 20 års erfaring inden for dette speciale. Little Smart Things er en af Danmarks førende producenter af droner, og har bl.a. vundet den danske iværksætterpris i 2014. DTU Fotonik arbejder bl.a. med videokommunikation.

Projektet går generelt ud på at udvikle en UAS enhed med video og infrarød systemer. Der er primært fokus på to energiapplikationer til højspændingsledninger og fjernvarmeanlæg. På højspændingsledninger kan der forekomme dårlige forbindelser, som giver øget modstand, hvilket resulterer i afsat varme og dermed energitab. På fjernvarmeanlæg handler det om at finde og opspore lækager og andre energitabsproblemer. I løbet af projektet etableres en række forsøg og demonstrationer i samarbejde med virksomheder indenfor energisektoren.

Projektet er anslået til at vare 2 år, hvor man herefter skal levere et fuldt system med fokus på video, infrarød og udvikling af software og hardware.