Månedens medlem - Vejdirektoratet

 

Vejdirektoratet er endnu en offentlig spiller, som begynder at tage droneteknologien til sig. Derfor har vi taget en snak med ingeniør Natasja Linke Funch fra Vejdirektoratet.

 

Mnedens medlem Vejdirektoratet logo

 

Hvor langt tid har det taget at få droneprojektet i gang - til nu med konkret udførsel?

Fra vi besluttede at sætte opgaven i gang ved brug af droner, tog det ca. 2 uger til vi fik udført dronetællingen. Dronetællingen blev valgt da vi ikke havde mulighed for at udføre en manuel tælling på det tidspunkt. Vi har brugt Cowi som rådgiver på projektet og som også er dem, der ejer dronen og har mandskabet til det.

Hvordan er det gået med at tælle biler ved en nyanlagt rundkørsel?

Selve tællingen er gået som forventet og uden problemer. Det er centralt at man, ved brug af drone, sikrer de rette vejrforhold. Dronen kan ikke opsættes hvis det blæser eller regner for meget samt i tåget vejr da sigtbarheden skal være god. Det gode vejr havde vi heldigvis, men vi sørgede for at have en buffer i tilfælde af dårligt vejr, så dronen kunne opsættes en anden dag. Vi mangler stadig at modtage resultaterne, da de er ved at blive efterbehandlet hos Cowi. Andre afdelinger i Vejdirektoratet har tidligere benyttet sig af tællinger med drone med stor succes.

Se hvordan Vejrdirektoratet bruger drone til at tælle trafik her

Er der andre projekter, ud over rundkørsler, som ligger til højrebenet ift. at bruge droner?

Vi forventer at kunne benytte dronetællinger til andre krydsudformninger og udfører en dronetælling i uge 43 i Kokkedal som involverer 2 signalanlæg, et vigepligtsreguleret kryds samt en rundkørsel. Til dette formål opsættes 2 droner samtidig, så alle fire krydsudformninger filmes.

Hvad har overrasket jer mest med at anvende droner – både positivt og negativt?

Positivt set er det utroligt nemt at få sat dronen i gang. Det kræver én person og så dronen klar til at tælle trafik i stedet for f.eks. 4 personer, der tæller manuelt i et kryds. Efterbehandlingen af filmen består i noget software, som Cowi benytter, som tæller og klassificerer de biler der er filmet.

Det lidt mere besværlige ved en dronetælling er bl.a. at der skal findes en egnet plads til, hvor dronen kan filme fra. Sikkerhedskrav skal følges og lodsejere skal spørges hvis dronen opsættes på privat grund. Som ovenfor nævnt er tællingen også mere vejrafhængig end ved en traditionel manuel tælling.

Hvordan forventer I, at erfaringerne vil forme fremtidens brug af droner i Vejrdirektoratet?

Vi forventer også fremadrettet at kunne benytte droner til tælling af trafikken, og skal i den forbindelse se på, hvordan vi klogt anvender de forskellige tællemetoder til forskellige formål.

Dronetællingerne kan være en fordel hvis der skal tælles indenfor kort tidsfrist eller forholdene er nemme i forhold til opsætning og placering af dronen. Dronen vil dog ikke erstatte de manuelle tællinger da fordelen her er at det er nemmere at få sat i gang i f.eks. tættere bebyggede områder samt forhold der gør det svært for en drone at blive placeret.

 

“Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge jeres projekter fremover. ”