Dispensationerne strømmer ind...

UAS Test Center Denmark har nu haft ansvaret for dispensationsansøgninger i ca. fire måneder – og der har været godt gang i den. Fra start af har der været en stor back-log af sager, som skulle behandles. De allerede indkomne ansøgninger blev prioriteret først, inden der blev taget hul på de nye.

Derefter har centret i Odense skulle holde den tidsfrist, som blev lovet på 4 uger. Det har knebet lidt i starten, fordi der kom dobbelt så mange ansøgninger ind, som man havde forventet – hvilket jo er godt ift. at udbrede droneanvendelsen i Danmark. UAS Test Center Denmark har mødt stor forståelse hos ansøgerne for dette. Man har også udvidet telefontiderne ift. begyndelsen – i forsøget på at øge tilgængeligheden.

Gode råde til kommende ansøgere

Det har generelt været gode ansøgninger, som har været i orden – og der har kun været tale om smårettelser. Det man skal huske er, at der skal være overensstemmelse mellem ansøger og CVR-nummer. Der har været misforståelser i og med at det er firmaet, der ansøger og ikke personen. Det er heller ikke alle, som er klar over, hvilken forsikring som skal tegnes. Ikke alle er klar over, at deres forsikring skal overholde EU-forordningen EG 785/2004. Disse betingelser skal være opfyldt i firmaets ansvarsforsikring af dronen.

Det er helt klart målet, at UAS Test Center Denmark vil klemme sig ned under de 4 ugers sagsbehandlingstid, så ansøger har starttilladelse 4 uger efter indsendt ansøgning. Samtidig vil man geare op på staben for at imødekomme tidsfristen. Derfor håber man også, at branchen generelt finder servicen tilfredsstillende, og at det vil være kendetegnede fremadrettet.

Uploads af dispensationer sker via www.uasdispensation.dk