Hvad skal der til?

/Jesper Florin, afdelingsleder – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jeg forsætter lidt i samme tråd som Michael startede i oktober måneds indlæg, Michael skriver, at mulighederne er til stede, alle undersøgelser viser, at der er fremgang i salget af droner og markedsundersøgelser peger, på at potentialet er til stede for en industri i Danmark.

DBI besøgte på en studietur i USA i oktober en række operatører, forskere og producenter indenfor droneindustrien, og deres billede af industrien er den samme, som vi oplever i Danmark. Men hvorfor er det så, at de positive undersøgelser og udmeldinger forstummer i negative nyhedsindslag om droner, der udgør en risiko for flytrafik, personer og sikkerheden ved offentlige arrangementer.

Alle disse nyhedsindslag og artikler overskygger brugen af droner til at forbedre og spare ressourcer i offentlige beredskaber, kommunale tilsynsopgaver, kortlægning af miljøpåvirkninger-og kystområder. Størstedelen af disse hændelser er privatpersoner, der har anskaffet sig en drone og derefter udfordrer/bryder lovgivningen, og dette antal ser desværre ikke ud til at formindske i styrke. Men det skal vel ikke være en hindring for at anvende droneteknologien positivt.

Stærk dansk tilslutning

Der er i Danmark en stærk tilslutning fra operatørerne, forskere og producenter af droneteknologi til erhvervsformål, men disse historier bliver alt for sjældent fremhævet i den offentlige debat for at underbygge og fremhæve brugen af droner til inspektionsopgaver eller bekæmpelse af forurening osv. UAS Danmark gør en stor indsats, men jeg tror en mere koordineret indsats fra de store aktører - ville kunne forbedre dette område. Vi deltager i de rigtige debatter og arbejde omkring forbedring af lovgivningen på området omkring anvendelsen af droner, men dette lovgivningsarbejde er en proces, der er politisk bestemt og vi må indse at ændringerne ikke bare sker over natten.

Den gode historie skal deles

Hvis de private og offentlige droneoperatører kunne dele deres erfaring med offentligheden til at forbedre anvendelsen af droner gennem information om deres aktiviteter, og hvilke fordele der følger med ved, at anvende droneteknologien til løsning af opgaver f.eks.:

  • Hvor mange ressourcer kan man anvende anderledes ved at anvende droner i beredskabsopgaver?
  • Måling på udstødningsgasser eller skorstene for miljøkontrol
  • Hjælpe til eftersøgning af bortgået personer.
  • Termografisk kortlægning af bygningsmasse for energioptimering i erhverv og privatboliger.

Jeg vil slå på tromme for, at vi forsøger at få budskabet ud til offentligheden på anvendelsen og de forbedringer vi kan opnå ved anvendelsen af droner til at løse opgaver i Danmark.

Jesper Florin DBI dbi logo
Jesper Florin - DBI