Månedens medlem - Pigeon Air Photo

 

Månedens medlem, Pigeon Air Photo, specialiserer sig i at rådgive og udarbejde driftshåndbøger for andre virksomheder samt leverer foto- og filmoptagelser til private og offentlige virksomheder i hele landet. Vi har taget en snak med Jesper Matthiesen fra Pigeon Air Photo.

 
 
Månedens medlem Pigeon Air Photo

 

Hvem er Pigeon Air Photo?

Pigeon Air Photo ApS startede i marts 2015 og består af to personer. Martin Poulsen, som hovedsageligt beskæftiger sig med salget og er dronepilot in spe og Jesper Matthiesen, som er stifter og ejer af virksomheden. Han står for fotoflyvning, billedbehandling og administration. Jesper har haft interesse for droner siden 2006 og er desuden privatpilot. Så opgaverne løses med enten drone eller fly - afhængigt af hvad der er bedst i situationen. Som en ægte opstartsvirksomhed, har vi til huse i et meget lille bagkontor på Marselisborg Havn i Aarhus. Virksomheden er bygget på begejstringen for foto og flyvning samt et ønske om at levere perspektiver, der betager.

Hvad er jeres produkt?

Vi har tre produkter på hylden - luftfotos/video, teknisk luftfoto og konsulentbistand. De traditionelle luftfotoopgaver spænder fra fotos af ejendomme, villaer og yachts til naturoptagelser og landskabsfotos. Teknisk luftfoto dækker over deciderede dokumentationsopgaver ifm. byggesager og skader, ortografiske optagelser og fremstilling af detaljerede højdemodeller. Pt. overvejer vi at gå i gang termografering fra luften. Dette område er dog endnu nyt for os, og vi har ikke fundet de rigtige samarbejdspartnere endnu. Konsulentbistanden drejer sig primært om hjælp til udarbejdelse, og vedligeholdelse af driftshåndbøger, til andre droneoperatører. Det er et arbejde som vi værdsætter højt, da det som sidegevinst giver en masse gode kontakter i branchen.

Hvem er jeres målgruppe/hvem håber I det bliver?

Vi vil allerhelst operere i B2B-segmentet. Private er naturligvis mere end velkomne hos os, men typisk får de løst én opgave og så er den sag overstået. Vi vil helst det længerevarende samarbejde, hvor man gradvist udvikler et produkt i fællesskab. Martin bruger sin tid på at snakke med en række udvalgte virksomheder - i forskellige brancher. Vores kunder i dag er hovedsageligt ejendomsmæglere, reklamebureauer, fotografer, kommuner og landbrug.

Kan du fortælle, hvordan det er at begå sig som kombineret luftfotograf og driftshåndbogs-konsulent?

Jeg har mange års erfaring med konsulentarbejde inden for IT branchen. Og som sådan er udarbejdelsen af en driftshåndbog ikke så langt fra at lave en, hvilken som helst anden analyse eller rapport. Nogle ser driftshåndbogen som et overflødigt dokument, der blot skal laves for at holde myndighederne fra døren. Da jeg også flyver “rigtige” fly, og derigennem har gennemgået lidt mere træning (og undervisning) end den typiske drone-pilot, er min holdning en anden. At flyve med droner er luftfart, og den, som styrer dronen, er “pilot in command”. Luftfartsbranchen har været der i mere end 100 år. Dronerne er de nytilkomne.

Inden for luftfart har man en verdensomspændende sikkerhedskultur, som jeg håber bliver en del af dronebranchen. Man har også nogle store stive og bureaukratiske systemer - som vi helst ikke skal kopiere. Men sikkerhedskulturen og det begreb, der hedder “good airmanship” - vil jeg gerne bære med over i vores nye branche.

Og her er driftshåndbogen faktisk et glimrende værktøj, da man kommer igennem discipliner såsom risikoanalyse og udarbejdelse af procedurer. Good Airmanship handler i høj grad om situationsforståelse, viden, træning og evnen til at samarbejde. Og når jeg sidder med en kommende droneoperatør, og gennemgår risikoanalysen, kommer man helt automatisk til at snakke om, hvad det vil sige at opføre sig forsvarligt og, hvor smal stregen mellem succes og fiasko kan være. Jeg præsenterer dem også for en lille sætning, der hedder: “Når du er i tvivl, er du ikke i tvivl”.

Nogle har undret sig over, at jeg hjælper potentielle konkurrenter i gang med deres drone-aktiviteter. Bevares - den dag vil komme, hvor vi mister en ordre til et firma jeg har hjulpet i gang, men indtil videre har jeg kun haft positive oplevelser. Og når man kender hinanden, er det også lettere at gribe telefonen, hvis man en dag har brug for hjælp til en opgave.

Hvordan er det at være en del af den danske dronebranche?

Dronebranchen bærer præg af at være en meget ung branche med mange meget små virksomheder. På mange måder minder den om IT branchen i starten af 90’erne. Der er enormt meget pionerånd, men vi kæmper med nogle udfordringer.

På den ene side er der en del hype omkring brugen af droner. Man kan dagligt læse om nye fantastiske ideer med udbringning af pakker, levering af hjertestartere, eftersøgning af forsvundne personer oma. Men vi ser også de mere dystre sider med droneangreb, overvågning, terrorangreb, sammenstød med fly og ulovlig flyvning osv. Tilsammen tegner det et noget urealistisk billede (i den brede befolkning) af, hvad almindelig droneflyvning handler om.

Folk hører jo kun om ekstremerne. Og den forestilling forplanter sig også, i nogen grad, hos politikerne og de myndigheder, der fastsætter reglerne omkring droneflyvningen. Resultatet ser vi i form af en begyndende ”drone-forskrækkelse”. De forholdsregler man sætter op for droneflyvningen, står overhovedet ikke mål med de samfundsmæssige gevinster (og de risici) som erhvervsmæssig droneflyvning medfører.
Som jeg ser det, er den eneste vej frem, at vi som branche demonstrerer ansvarlighed og gør os fortjent til den tillid, som en mere liberal regulering af droneflyvningen forudsætter.

Hvor ser I dronebranchen om 5 år, inden for jeres område?

Uha - den er svær. Jeg tror på at dronebranchen vil være der om 5 år. Men jeg tror også på at den vil være meget forskellig fra det vi kender i dag. Privat droneflyvning vil have mistet nyhedens interesse. Vi vil til gengæld se små specialiserede droner, der bliver solgt på linie med iPads og mobiltelefoner. Hvad med en lille automatisk drone, der holder fluerne væk, overvåger huset, fungerer som avatar i samarbejde med telefonen?!?

Jeg tror at de ingeniører, der bliver udklækket i disse år, vil være med til at udvikle en del af de standarder, og produkter, der bliver præsenteret. Hvorvidt det udmønter sig i mange nye arbejdspladser, har jeg nok min tvivl om. Men der kan sagtens ligge et nyt “Skype” og slumre i iværksættermiljøet inden for dronebranchen. Hvis der er nogen, der ligger inde med en rigtig god idé, må de meget gerne ringe til mig. Så skal jeg gerne være fødselshjælper med både vejledning, netværk og kapital.

Den professionelle del af dronebranchen - vil være i fuld gang med en konsolidering. Droneflyvning vil være en serviceydelse, som ligger i forlængelse af mange forskellige brancher. Der vil være 2-3 store operatører og en underskov af små meget specialiserede operatører. Droneproducenterne vil også være i gang med en konsolidering, idét kampen vil blive vundet af de virksomheder, der har de rigtige patenter, og som formår at opkøbe de virksomheder, der har de patenter, som skal bruges i næste generation. Et bud på en stor dansk spiller ville være en virksomhed som Terma.

Hvor finder vi Pigeon Air Photo om 5 år?

Om 5 år er Pigeon Air Photo nok gået i kompagniskab eller har opkøbt et antal andre operatører og udgør en af de tre største udbydere af services.

Hvor stammer jeres navn fra?

Pigeon Air Photo er valgt som en hyldest til dronebranchens absolutte pioner - Julius Neubronner. I 1905 fik Julius Neubronner en god idé. Han ville haste levere medicin til et nærliggende lunge sanatorium. Men i stedet for at bruge hest og rytter, som var det hurtigste på den tid, ville han bruge brevduer. Det var både hurtigere, billigere og reducerede også faren for smitte.

Så duen blev det første unmanned aerial system, der blev indført i medicinens tjeneste. Men selv om det var udbringning af medicin, som var Julius Neubronners oprindelige ide - var det ikke det, han endte med at blive kendt for. På et tidspunkt forsvandt én af hans duer. Julius ventede og håbede. Efter nogle uger dukkede duen atter op. Det gav Julius en ny idé. Han ville udstyre duen med et lille timer-styret kamera, så han kunne se, hvor duen havde været. Julius indgav over de kommende år flere patentansøgninger på små automatiske kameraer. Og han gennemførte flyvninger over adskillige byer, hvor de optagne billeder endte som motiver på postkort. Det var i jo i 1908 og på en tid, hvor ingen tænkte over at duer kunne falde ned i hovedet på folk eller flyve ind i propellen på dobbeltdækker fly. Havde han fået ideen idag, ville det naturligvis være strengt forbudt. Julius Neubronners duer blev også bemærket af militæret. Under første verdenskrig, sendte den tyske hær kamera-duer ind over fjendens linjer. Det blev dog ikke den store succes, men har uden tvivl været et kærkomment (fjerklædt) kosttilskud til skyttegravens ensformige og sparsomme rationer.

Anekdoten om Julius Neubronners duer, bruger vi som en reminder om at være åbne overfor, at problemer og udfordringer - fostrer de nye ideer, der skal bære virksomheden videre.

 

”Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge Pigeon Air Photo i fremtiden.”