År 0

UAS Denmark 2015-2016

Overskriften henviser til en kommentar fra en af deltagerne på vores nyligt afholdte møder med danske droneoperatører. Vi havde inviteret alle godkendte operatører ind til en dialog om, om og hvordan vi kan lave et UAS Denmark, der også i fremtiden matcher deres behov og ønsker mest muligt. Og her faldt så udtalelsen fra en dansk droneoperatør: ”Vi er jo stadig i år 0 i den her branche”. Nu har vi jo snart 3 års fødselsdag i UAS Denmark, så helt nyt er det vel ikke. På den anden side har manden jo ret. Vi står, i overført betydning, på tærsklen af noget helt nyt. I 2015 er der sket meget, som har været ”first off”. Og selvom antallet af droneoperatører med dispensation til droneflyvning i bymæssig bebyggelse vokser dramatisk, så er vi slet ikke kommet i gang med at forløse dronernes potentiale for alvor. 

Årsberetning

 

Men heldigvis er mulighederne ved at gå op for flere og flere. Vi nærmer os 100 medlemmer af UAS Denmark og interessen for vores aktiviteter har nået nye højder i 2015. Nye brugere kommer til hele tiden, universitetscentre etableres, større danske virksomheder går i gang med at udvikle løsninger – og danske myndigheder og politikere er blevet opmærksomme på potentialet. Oxford-analysen fra foråret siger 12-15.000 nye, private jobs i Danmark – nogle siger, det er højt sat – andre at det er alt for pessimistisk. Uanset årstallet er det en fantastisk udvikling at være en del af! Møderne med droneoperatørerne betyder, at vi forsøger at etablere en ny operatørgruppe med målrettede aktiviteter og tilbud.

Lad mig opsummere nogle af 2015-begivenhederne for UAS Denmark.

Lovgivning på vej i Danmark og EU

Der er regelændringer på vej i både Danmark og senere i hele EU. Med input fra medlemmer og ikke mindst vores regelgruppe har vi forsøgt at bidrage til processen. Vores udgangspunkt er, at professionelle droneoperatører arbejder seriøst, med sikkerheden for øje, og at de skal have lov til at passe deres arbejde uden for meget bøvl. På den anden side kan vi acceptere, at operatørerne skal kunne dokumentere, at de netop arbejder seriøst og sikkert, og dermed adskiller sig fra eventuelt ”brodne kar” i branchen. MEN byrderne må ikke blive for store og pålagt branchen uden ordentlige argumenter, ligesom øgede krav må kunne forventes at give større operationsfrihed – så vi kan garantere, at større omkostninger så rigeligt opvejes af større indtjening. I år har særligt det pludselige krav om at skulle orientere politiet 72 timer inden flyvning samt kommende krav til elektronisk ID været diskuteret heftigt.

UAS Denmark hilser overordnet set den nye danske lov velkommen, men vi skal stadig være opmærksomme på en hensigtsmæssig implementering. Rammerne for flyvning skal udvikles meget mere og i et højt tempo, hvis vi skal holde pacet med den internationale konkurrence. Line-of-sight flyvninger under 100 meter med under 25 kg droner er jo simpelthen ikke tilstrækkeligt, når vi skriver år 1, 2, ...

EU har også sat regeludvikling i ”fast track”, og de regler kommer til at feje den danske lovgivning af bordet. Hvis det bliver som planlagt, så kommer Danmark i fremtiden højst til at bestemme, hvilke zoner, der er no-fly-zones osv. Vi holder jer orienteret!

Vigtigste forhold i forhold til nuværende regler: Krav om dispensation og driftshåndbog bortfalder efter planen 1/7/2016 eller 1/1/2017. I stedet herfor træder regler om dronebevis. Dispensation efter de eksisterende regler vil i som hovedregel give merit fremadrettet, og dermed skal piloter på eksisterende driftshåndbøger ikke nødvendigvis tage det kommende, obligatoriske kørekortskursus.

Netværksarrangementerne i 2015

UAS Denmarks medlemmer har fra starten haft et stort ønske om at møde hinanden, samarbejdspartnere og kunder til forskellige temamøder. Og vores arrangementsteam har været særligt travlt i 2015. Gode samarbejdspartnere såsom AgroTech, RoboCluster og Teknologisk Institut har hjulpet os med at stable nogle meget velbesøgte arrangementer på benene, hvor vi alle er gået hjem med ny viden og brugbare kontakter. Nordic UAS Event i maj måned var højdepunktet i et travlt forår. Her fyldte vi HCA Airport til bristepunktet – og vi fik set Danmarks første BVLOS-flyvning i civilt luftrum med Boeings Insitu Scan Eagle.

Se mere om UAS Denmarks afholdte arrangementer i 2015 her

Nordic UAS Event 2016

Den store succes med også at tiltrække udenlandske interessenter har gjort, at vi næste år udvider Nordic UAS Event til 3 dage, heraf vil de to dage blive placeret i Odense Congress Center og i øvrigt afviklet sideløbende med Robobusiness Europe, i en stor, international robotmesse. Første dag bliver en dag med flyvning i HCA Airport – og som noget nyt nordiske mesterskaber i droneteknologi! Tjek ind og følg Nordic UAS Event på hjemmesiden og via Twitter. Og husk at booke en stand!

Det handler ikke kun om regler

Husk dog først vores årsmøde den 23. februar 2016 i København. Her vil vi sætte fokus på branchens udvikling. For en ting er, at vi nu får en særlig dronelov, men skal vi blive det land med størst succes i dronebranchen, skal der mere og andet til. UAS Denmarks agenda er at få etableret en tværgående indsats for at løfte forskning og udvikling, iværksætteri og erhvervsudvikling. Derfor kan du blandt andet også på årsmødet høre mere om det igangsatte arbejde med at lave en national strategi. Vi glæder os til at mødes i nye rammer hos IDA, som lægger hus til årsmødet.

Tilmeld dig til årsmødet her


Held og lykke til jer alle i år 1 !