Dialogmøde referat

UAS Denmark har i december afholdt to dialogmøder med operatørerne i hhv. Århus og Køge. Formålet med møderne har været at komme tættere på operatørerne, så vi i dialog kunne drøfte, hvilke behov Danmarks godkendte operatører har.

Som sammenfatning på møderne kan referatet af møderne ses og downloades til højre eller her.

Som sagt vil alle forslagene i referatet blive taget op og drøftet med Advisory Boardet, hvorfor vi vender tilbage i det nye år - forhåbentligt med en skærpet medlemspakke til operatørerne.

 

billede af dialog mde referat