Månedens medlem - Sky-Watch

 

Droneproducenten fra Støvring er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har, efter januars fusion med Little Smart Things, taget en snak med CEO for Sky-Watch - Henrik B. Bendixen om fremtiden.

 
 
Månedens medlem Sky-Watch

 

På hvilken måde bliver Sky-watch styrket via fusionen?

Sky-Watch bliver styrket med fastvinge produktet CumulusOne – og via det allerede påbegyndte samarbejde omkring det nye Heidrun V1 produkt, hvilket betyder at Sky-Watch i dag, inkl. Huginn X1 multirotor produktet, står med tre salgsmodne produkter, der supplerer hinanden meget godt, både på brugerperformance og på flere brugersegmenter. En god start, med en ordre pipeline på alle tre produkter er allerede sikret.

Desuden er der allerede identificeret flere synergier på tværs af udviklingskompetencer, know how og inden for eksisterende Innovationsfonde og EU projekter.

Hvordan kan Støvring-teamet udnytte det Bornholmske teams kompetencer?

Der er klar synergi imellem både Bornholm og Støvrings afdelingernes ”udviklings-know-how” inden for fastvinge fly, hvor CumulusOne og hybridprojektet Muninn VX1 vil kunne drage fordele. Der vil naturligt også opstå muligheder for at optimere på tværs af kompetencer.

Kan I, I Støvring, også lære noget om multirotor droner fra, det som tidligere var, Little Smart Things?

Begge udviklingsafdelinger har erfaring med både fastvinge og multirotor produkter, så der vil naturligvis opstå gode muligheder for at optimere på tværs i Sky-Watchs fremtidige udvikling, af både fastvinge og multirotor produkter.

Kan vi forvente os nogle spændende udviklingsprojekter i fremtiden?

Det er klart, at med en bred kompetenceplatform, vil det give nogle spændende fremtidsmuligheder, og Muninn VX1 hybridprojektet vil naturligvis kunne drage fordel heraf. Men den nuværende produktportefølje skal naturligvis vedligeholdes og udvikles til markedets løbende krav.

Kan vi forvente et stigende ambitionsniveau? Kort sagt, vil Sky-Watch fylde mere globalt?

Vi har hele tiden haft det globale marked for øje, og det bliver der ikke ændret på. Med et bredere produktprogram vil muligheder for at opnå succes på eksportmarkederne naturligvis forøges, og det går vi målrettet efter.

Hvad er ambitionen mht. at være producent af droner i den lille/mellem-kategorien?

Med den bredde, der er opnået i produktprogrammet, er Sky-Watch én af de få europæiske producenter med egen udviklede fastvinge og multirotor produkter i programmet - i mellem-kategorien. Det skal vi naturligvis udnytte bedst muligt de kommende år.

Vil fusionen betyde ændringer, hvad angår de målgrupper Sky-Watch ønsker at sælge til?

CumulusOne produktet vil betyde at Sky-Watch vil udvide vores målgruppe til også at omfatte landbrug, industri og andre relevante målgruppe for dette produkt.

Nu sidder Sky-Watch alene på ”droneproducent-tronen” i Danmark, hvordan sikrer I at vindermentaliteten holdes oppe?

Det er vi ikke så bekymrede for – der er så meget momentum i markedet, fra forskningsinstitutter og andre, der alle nok skal holde os til ilden. Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde og udfordringer fra vores partnere.

 

”Vi siger tak for din tid, og glæder os til at følge Sky-Watch i fremtiden.”

 

Læs også - Sky-Watch og Little Smart Things fusionerer