Flere medlemsfordele i UAS Denmark

I UAS Denmark arbejder vi hele tiden på at udvikle vores tilbud, til eksisterende såvel som nye medlemmer. Som et led i dette arbejde, og som en anerkendelse af at der i Danmark er en stadigt voksende gruppe af operatørvirksomheder, tog UAS Denmark i december måned initiativ til to større møder med droneoperatørerne, i Køge og Århus. På baggrund af input fra de to møder kan vi afsløre, hvorledes fremtidens medlemstilbud i UAS Denmark vil arte sig.


Fordele via UAS Denmark i dag

Et medlemskab i UAS Denmark giver i dag mange fordele herunder interessevaretagelse over for, og i samspil med, myndighederne. UAS Denmark afholder ligeledes 4-6 arrangementer med gratis medlemsentré samt profilerer medlemmerne via UAS Denmarks hjemmeside samt nyhedsbreve m.m. I UAS Denmark ønsker vi at fremme og styrke dannelsen af netværk virksomhederne imellem og yderligere vil vi gerne gøre noget ekstraordinært for vores medlemmer, hvorfor vi også tilbyder rabatter på andre aktiviteter og services samt kan tilbyde kontakt til juridisk assistance.

Fordele via UAS Denmark i fremtiden

Fordelagtige forsikringer

Vi arbejder på mange fronter mht. at forbedre medlemstilbuddene og vi har flere ting i støbeskeen, bl.a. vil medlemmer af UAS Denmark snart kunne udnytte et fordelagtigt tilbud på en drone-ansvarsforsikring. Vi er opmærksomme på at nogle medlemmer også gerne havde set et tilbud på en kaskoforsikring, dette har dog i første omgang ikke været muligt, men er noget vi vil arbejde videre med i fremtiden. De nærmere detaljer omkring, køb, forsikring, police og samarbejdspartner - vil følge i den nærmeste fremtid, så hold øje med UAS Denmarks hjemmeside og nyhedsbrev.

Ny kontingentstruktur

I UAS Denmark vil vi gerne være et netværk, der tæller store såvel som små aktører - derfor sænker vi, fra i år, indgangsbarrieren for mindre virksomheder samt operatører. Dette gøres via en kontingentnedsættelse for mindre virksomheder (1 til 3 medarbejdere), som i fremtiden skal betale 1.000 kroner mindre om året, da kontingentet fremover vil udgøre 1.500 kroner. Derudover har vi også oprettet et operatørmedlemskab, der ligeså vil koste 1.500 om året (også 1-3 medarbejdere).

Foreningsdannelse i andet halvår af 2016

Foruden ændringer i kontingentstrukturen vil vi også arbejde på, at fremtiden i UAS Denmark giver en højere grad af formel indflydelse til medlemmerne. I dag kan medlemmerne påvirke UAS Denmarks arbejde med at forbedre rammevilkår, lovgivning og generel udvikling af branchen via Advisory Boardet og Regelgruppen, men i fremtiden ønsker vi at sikre en højere grad af formel indflydelse for medlemmerne ved at etablere en forening, som det eksempelvis kendes fra UAS-netværk i andre lande. Dette er en naturlig udvikling for UAS Denmark, og vi vil sætte ændringen i værk i andet halvår af 2016 efter at have overstået et travlt forår med Nordic UAS Event 1. – 3. juni som et forventet højdepunkt.

Online debatforum plus meget mere

Et andet medlemstilbud, vi arbejder på, er oprettelsen af et online debatforum, hvor ligesindede kan mødes for udveksle meninger. Nærmere informationer om dette vil tilgå. Til dialogmøderne blev der talt om at lave et ”code of conduct” for operatører, hvilket også er noget UAS Denmark gerne vil samarbejde med operatørerne om. Yderligere vil UAS Denmark, via bannerreklamer på vores webplatforme, øge synligheden for de danske operatører samt stille gratis telefonisk vejledning, vedrørende reglerne under droneoperationer, til rådighed. Operatørerne kan ligeså se frem til 1-2 årlige arrangementer i UAS Denmark regi.

Nye fordele i UAS Denmark

 • Mulighed for at tilkøbe billige ansvarsforsikringer via UAS Denmark
 • Nedsat kontingentpris for mindre virksomheder (1-3 medarbejdere) - 1.500 kroner pr. år
 • Nyt operatørmedlemskab (1-3 medarbejdere) - 1.500 kroner pr. år
 • Etablering af forening i andet halvår af 2016
 • Oprettelsen af et online debatforum 
 • Udarbejdelsen af et "code of conduct"
 • Gratis telefonisk vejledning mht. regler ved droneoperationer
 • 1-2 årlige operatørarrangementer

VI vægter jeres input

UAS Denmarks medlemstilbud er i konstant udvikling og de input vi får fra medlemmerne er guld værd, det er dog ikke alle input, som med det samme kan sættes i værk. Således undersøger vi på nuværende tidspunkt mulighederne for:

 • At udarbejde en operatør kompetenceliste på UAS Denmarks hjemmeside
 • At udarbejde en UAS-Jobbank/CV-Portal
 • At udarbejde en juridisk standardkontrakt til brug ved operatørsamarbejder
 • At udarbejde en model, hvorpå medlemmerne kan flyve i testcentret på fordelagtige vilkår

Om end vi værdsætter jeres input, må vi også nogle gange takke nej, til de forslag vi modtager. Dette gælder bl.a. indførslen af en deleordning, der indebærer udbydelsen af hjælp til hhv. sekretær og bogholderi, hvilket p.t. ligger for langt fra vores kerneydelser.

Husk UAS Denmarks Årsmøde!

UAS Denmark afholder for tredje gang årsmøde og denne gang løber det af stablen hos IDA i København. Medlemmer af UAS Denmark har gratis adgang til mødet, hvilket bl.a. kommer til at indbefatte specifikke og eksklusive indlæg fra politisk og erhvervslivets side af. 

Årets hovedtale leveres i år af Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt, der vil levere et indlæg med fokus på fremtidens perspektiver for den danske dronebranche. Årsmødet foregår 23. februar mellem 15:00 til 20:00 og indbefatter ligeledes i år cirka 3 timers indlæg og medlemsdebat samt en afsluttende netværksmiddag. Ikke-medlemmer af UAS Denmark har som et nyt tiltag ligeledes mulighed for at deltage ved årsmødet, vil blive opkrævet 350 kroner for forplejning. 

Tilmelding til årsmødet foregår via UAS Denmarks hjemmeside.

Se programmet i pdf-format her

2016 tegner spændende

Som det fremgår har vi nok at tage fat på i 2016 og vi håber at kontingentændringerne samt de fremtidige medlemstilbud, lander godt hos jer. Derudover så ser vi som altid frem til at møde jer ved et af vores årlige arrangementer eller hjælpe jer med hint eller andet. 

 

De bedste hilsener

Michael Larsen

Daglig leder

UAS Denmark