Uddannelse skal hindre nye kollisioner

Uddannelse og droneregister er svaret fra droneindustriens interesseorganisation UAS Denmark for at undgå nye kollisioner. Det var angiveligt en drone, som søndag d. 17. april ramte et passagerfly i Heathrow lufthavn.

Trafik- og Byggestyrelsen vil i løbet af 2016 indføre en ny dronelovgivning, der gør det lovpligtigt for droneoperatører at erhverve sig et dronebevis – på lignende fod som at tage et kørekort. Dette bliver ifølge Michael Larsen, daglig leder for UAS Denmark, et vigtigt redskab for at udvikle erhvervet og sikkerheden og bakker op omkring Dansk Pilotforenings holdning til uddannelse som en del af svaret;

”UAS Denmark tager klart afstand fra søndagens hændelse, hvis det viser sig at have været en drone. Derfor har vi netop anmodet politikerne om, at oprette et registreringssystem for private med en drone – efter samme principper som med en nummerplade på en bil. En dronelov som samtidig har fokus på uddannelseskrav til droneoperatører i det professionelle erhverv, hvilket vi støtter fuldt op omkring.”

I dag tilsiger dronelovgivningen allerede, at det er ulovligt at flyve i nærheden af lufthavne.

Skil fårene fra bukkene

For netop to år siden d. 19. april 2014 var UAS Denmark netop ude og advare mod brodne kar i branchen, som ikke flyver efter reglerne. Her udtalte Michael Larsen dengang;

”Vi har oplevet, at der er en gruppe af private aktører, der ikke er bekendt med lovgivningen, og som laver noget, der sikkerhedsmæssigt ikke lever op til lovgivningen. Vi er bekymrede for, at det kan resultere i uheld, der kan skade branchen”

Derfor skal et register for private droneoperatører sikre, at man ved ulovlige hændelser kan identificere gerningsmanden – og på den måde beskytte befolkningen og det professionelle droneerhverv. Dette har man allerede indført i Irland og USA, mens Tyskland og England overvejer det samme.

Få det fulde overblik over alle reglerne hos Trafikstyrelsen HER

Notat til Folketingets Transportudvalg

Se notat om registrering af private droner udarbejdet af UAS Denmark, hvilket blev forelagt for Folketingets Transportudvalg sidste torsdag HER

For spørgsmål kontakt?

For yderligere spørgsmål kan daglig leder af UAS Denmark Michael Larsen kontaktes på:

lml@hca-airport.dk eller 4046 9102