Månedens medlem - Drone Alliancen

 

Drone Alliancen er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med operatørvirksomhederne bag (DroneFyn, Dansk Drone Kompagni og Air Spot).

 
 
Logo DroneAlliancen POS

 

Hvem er Drone Alliancen?

Drone Alliancen er et landsdækkende samarbejde mellem pt. 3 danske drone-operatører - Air Spot (Aarhus), DroneFyn (Kværndrup) og Dansk Drone Kompagni (Roskilde). Vi er tilsammen 10 personer - alle med fokus på drone-teknologi.

Hvad tilbyder Drone Alliancen?

Vi er ‘full-service’ droneoperatører og løser alt fra inspektion, kortlægning, opmåling og trafikanalyse til mere kreative optagelser. Derudover har vi stor fokus på bearbejdning og præsentation af data - herunder fotogrammetri og forskellige former for visualiseringer. Vi samarbejder derudover med specialister indenfor GIS, software, drone-hardware etc.

Hvem er jeres målgruppe?

Vores målgrupper er både private virksomheder og offentlige kunder (med fokus på regioner og kommuner). Et fællestræk blandt mange af vores kunder er, at de fravælger eget ”drone-program” (omkostninger, personale, træning, lovgivning) og vælger at få opgaverne løst af Drone Alliancen, da vi har fuld fokus på drone-flyvning, er opdaterede på teknologi og besidder
rutinen. For organisationer der selv erhverver droner, fungerer vi som sparrings- og rådgivningspartnere om valg af droner og software - og kan træde til ved mere specielle opgaver.

I er 3 danske operatører, der er gået sammen i en alliance - hvad var årsagen til det? 

Vi har tidligere samarbejdet på forskellige projekter og kendte til hinandens kompetencer. Ved at gå sammen kan vi tackle fælles udfordringer centralt og frigive ressourcer til at specialisere os yderligere samt udvikle nye produkter. Det er også vigtigt, at vi med alliancen, kan tilbyde større kunder en reel landsdækkende service.

Kan I fortælle lidt om, hvilke ydelser der efterspørges oftest af jeres kunder?

Størst vækst ser vi inden for inspektion og kortlægning, Brugen af multirotor og vores fastvingede droner på samme opgave er en stærk kombination.

Er der nye produkter på vej?

Vi vil efter sommerferien lancere flere nye tiltag. Et af dem er et supplement til fotogrammetri-ydelserne (ortofoto, højdemodel og punktsky), som vi leverer til byggepladser. Med et kamera monteret på byggekraner, kan kort og modeller opdateres med større frekvens - om nødvendigt flere gange dagligt. Derudover vil vi videreudvikle vores omfattende ydelse til dokumentation, som allerede bruges nu på et af supersygehusene, der lige nu bygges.

Drone Alliancen består af 3 danske operatører, kan I uddybe hvilken udvikling I, som operatørvirksomhed, oplever i den danske dronebranche?

Markedet er stadig under udvikling. Nye spillere vil komme til og andre spillere vil forsvinde. Der vil endvidere ske yderligere konsolidering og opdeling af markedet. Det danske marked er endnu af begrænset størrelse og droneoperatører vil derfor finde nicheområder, som de vil gøre til deres speciale. Det er vores mål at Drone Alliancen bliver en væsentlig aktør på flere af disse nicheområder.

Hvordan tror I, at branchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Over de sidste par år er vi blevet skarpere til at demonstrere den værdi, vi kan levere til vores kunder med droneoptagelser. Den udvikling vil fortsætte i takt med, at dronerne giver os nye muligheder og software til efterbehandling og præsentation bliver bedre. BVLOS-flyvninger har om fem år åbnet nye muligheder og forhåbentlig vil også danske virksomheder være
repræsenteret i den del af værdikæden, der producerer drone-hardware/sensorer.

Og ikke mindst, hvor finder vi Drone Alliancen om 5 år?

Om fem år vil vi stadig være en professionel leverandør af droneydelser til danske organisationer - men større. Vores nysgerrighed på teknologien vil være intakt og vi vil derfor have udviklet spændende services og produkter internt samt med tætte partnere. I 2021 vil vi fortsat afsøge nye anvendelsesmuligheder for teknologien og stadig være åbne for samarbejde med andre aktører i branchen.

 

”Vi siger tak for jeres tid, og glæder os til at følge Drone Alliancen i fremtiden.”