Status før sommerferien

Status før sommerferien

UAS Denmark holder ferielukket i uge 29-31 - læs mere nederst

Der har været godt gang i vores lille dronekontor her i foråret, ligesom der forhåbentlig har været det ude hos vores medlemmer! Og medlemmer bliver der flere af – nu 114 - det er plus 24 siden årsskiftet. Forhåbentlig skyldes tilgangen, at de nye medlemmer ser en fordel i at være med i netværket og i de konkrete medlemstilbud, fx den nye forsikringsordning.

Vi vil også fremadrettet arbejde på at udvikle nye tilbud, som er attraktive for de forskellige medlemssegmenter – husk endelig at komme med dine forslag. Væksten i medlemstallet afspejler også den markante udvikling i ”drone-Danmark” – bl.a. voksede antallet af godkendte operatørvirksomheder fortsat stærkt i løbet af foråret og nærmer sig vel 400.

Travlheden har blandt andet været drevet af arbejdet med den nye danske lovgivning, som nu nærmer sig dagen, hvor den vil blive sat i værk. UAS Denmark har i løbet af foråret afgivet høringssvar og bl.a. haft foretræde for Transport- og Bygningsudvalget. Resultatet er blevet tilfredsstillende, og vi imødeser derfor, at loven, i kombination med tiltag såsom ”BVLOS Fast Track”, vil bidrage til at give operatører og brugere endnu bedre vilkår i fremtiden.

Og så ser vi med stor forventning frem til den kommende nationale strategi, som bliver et bud på, hvordan vi i Danmark bedst muligt kan skabe et nyt vækstområde – vi forventer, at den rulles ud efter sommeren.

Efter årsmødet i København i februar var næste store UAS Denmark-arrangement den nordiske dronekonference-messe-demodag 1.-3. juni. Et fremragende vejr og en udsolgt udstillingshal lagde, sammen med en masse spændende indlæg fra danske og udenlandske eksperter, grunden til nogle potentielt meget udbytterige dage.

Senest sluttede vi af med tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm, hvor vi sammen med flere medlemmer fortalte om og fremviste droner og debatterede teknologi, regulering og etik osv.

 

De bedste sommerhilsner fra UAS Denmark.

 

Ferie

Vær opmærksom på at der grundet ferieafvikling ikke svares på henvendelser i ugerne 29-31.

Hastesager:
Ved hastesager eller opkald fra pressen, henvises der til Michael Larsen på: 4046 9102

UAS Denmark Kontakt Michael Larsen