Månedens medlem - Informi GIS

 

Informi GIS er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med Sales Director Jan Juul Jensen.

 
 
Informi GIS er månedens medlem af UAS Denmark

 

Hvem er Informi GIS?

Informi GIS er officiel dansk distributør for Esri, verdens ledende leverandør af GIS software (geografisk informationssystem). Vi har eksisteret siden 1993 og beskæftiger i dag 35 ansatte. Vi stræber efter at skabe forretningsværdi gennem geografisk indsigt. Udover at forhandle software fra Esri består vores ydelser af konsulentydelser, support og uddannelse, samt driftsservice. 

Informi GIS har et tæt partnerskab med Powel Danmark, der varetager Esri-kunder indenfor forsyningssektoren.

Hvad er jeres produkt?

Vi er forhandler af den samlede ArcGIS platform fra Esri. ArcGIS består af traditionel desktop og server GIS software, men også i stigende grad af online løsninger, indhold og tjenester i form af ArcGIS online, samt en lang række tilknyttede applikationer. Èn af de seneste applikationer fra Esri er Drone2Map, der understøtter en effektiv transformation af dronedata til 2D og 3D kortprodukter.

I relation til droner har vi også et ”Full Motion Video add-in” til ArcGIS, som gør det muligt at visualisere videooptagelser i kombination med den geografiske reference i kort, dvs. lokation samt orientering af kamera.

Hvem er jeres målgruppe?

GIS anvendelse er i dag vidt udbredt, og Informi GIS har kunder indenfor stort set alle sektorer og brancher af offentlige og private virksomheder. Vores målgruppe relateret til droner kommer ligeledes til at spænde vidt fra droneoperatørerne f.eks. landinspektører til dem, der i den sidste ende skal anvende data f.eks. den operative del af forsvar og beredskab, kommuner, forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniører m.m.

Informi GIS er et af de nyeste medlemmer af UAS Denmark, kan du fortælle lidt om bevæggrundene for jeres indmeldelse?

UAS Denmark er en unik organisation – ikke bare i Danmark, men internationalt. Vi ser medlemskabet som en værdifuld mulighed for at følge helt tæt med i udviklingen på droneområdet. Samtidig er det vigtigt for os, som kommer fra den del af branchen, der anvender drone-data, at vi kan præge udviklingen. Denne er normalt domineret af dem i branchen, der har alt det spændende ”isenkram”. 

På Nordic UAS Event i Odense havde Jamie Ritchie, Esri International Business Development Manager – Imagery, en præsentation om anvendelse af dronedata i GIS. Det er et godt eksempel på, hvorledes vi gennem UAS Denmark kan være medvirkende til at bygge bro mellem droneproducenter og slutbrugerne af den information, der genereres.

Informi GIS leverer sammen med Esri løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering, hvordan er droner relevante for jer og på hvilken måde?

Droner er en ny kilde til data, der sammen med andre datakilder kan indgå i vores løsninger. Med Drone2Map for ArcGIS kan man på kort tid etablere 2D billedmosaikker og 3D modeller, samt gennem den øvrige ArcGIS platform analysere og dele data. Med kombinationen af droneteknologi og vores løsninger er det muligt indenfor samme dag, at flyve dronen og tilgængeliggøre data f.eks. som 3D webscener i en browser. Det kan have stor betydning for vores brugere på tværs af brancher.

Vi ser droner som en vej til hyppigere opdatering af data i forhold til eksempelvis årlige ortofotos. Det styrker overvågningen af meget dynamiske forhold, som f.eks. vegetationsudvikling eller kystmorfologi varetaget af Kystdirektoratet.Et andet eksempel på relevansen af droner er i forbindelse med omkostningseffektiv inspektion og 3D-analyse af infrastruktur. Et eksempel på det er Banedanmarks overvågning og vedligehold af køreledninger.

Vores rolle som leverandør af løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering er, at sikre at dronebaserede data bliver bragt i spil i sammenhæng med andre informationer, så de ikke kun er ”pæne” billeder, men gennem integration af data fra andre kilder, kan bidrage til større indsigt og bedre beslutninger.

Informi GIS har netop været afsted til verdens største GIS event i San Diego, kan du sige noget om hvilken vide og kontakter sådan en tur genererer?

Esri International User Conference er en fantastisk inspirerende oplevelse. I år var mere end 16000 deltagere samlet i fem dage i San Diego. Fra Danmark var vi ca. 60 deltagere. I løbet af konferencen får man både opdatering på den teknologiske udvikling hos Esri, en masse brugerhistorier og mulighed for at netværke med fagfæller fra hele verden samt med Esri’s faglige specialister. Nogle af årets temaer var 3D visualisering og analyse, Big Data Analytics, Virtual Reality og, selvfølgelig, droner.

I udstillingsområdet havde Esri etableret et ”Drone cage”, hvor de demonstrerede det samlede workflow fra flyvning af drone til deling af de færdigprocesserede data via Drone2Map og ArcGIS Online. Blandt udstillerne var der også en række af firmaer, som viste deres droneteknologier. Der er ingen tvivl om, at dronebranchen er blevet mere og mere synlig på konferencen i de senere år.

Informi GIS løste ved afviklingen af Roskilde Festival en opgave, kan du fortælle mere om jeres arbejde i den forbindelse?

I de sidste to år har Informi GIS været partner med Roskilde Festival. Roskilde Festival traf en strategisk beslutning om at omlægge deres CAD anvendelse til ArcGIS. Vi samarbejder nu med Roskilde Festival om brugen af GIS til planlægning, opbygning og eksekvering af festivalen. I en uge er Roskilde Festival Danmarks fjerde største by med alt, hvad det indebærer af infrastruktur, logistik, beredskab med mere. Kort og GIS bruges til at bestemme placering af scener, boder, toiletter etc. Med ArcGIS platformen er der skabt mulighed for en løbende opdatering af festivalens kortgrundlag, bl.a. ved at bringe informationer med ud på mobile enheder, hvorfra opdatering af kortene kan foregå.

Droner har endnu ikke været en del af den samlede løsning, men f.eks. med det øgede fokus på sikkerhed er der mange scenarier, hvor droner og GIS kan bringes i spil sammen.

Hvordan tror Informi GIS, at branchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Der er ingen tvivl om, at dronebranchen er i en rivende teknologisk udvikling, der vil betyde lavere priser på droner, flere typer sensorer, længere rækkevidde, højere opløsning i data - for blot at nævne nogle af tendenserne.

Det vil betyde en øget brug indenfor en lang række områder/brancher lige fra overvågning inden for beredskab til ejendomsmæglere. Det vil også øge efterspørgslen efter effektiv software til håndtering af dronedata, og muligheden for på en simpel måde at integrere data fra droner med andre virksomhedsdata, og for at kunne analysere og visualisere data. Det er her at et tættere samspil mellem dronebranchen og GIS-branchen, vil komme til at spille en væsentlig rolle.

Der er også en række udfordringer som skal overvindes. De nuværende regler sætter begrænsninger for anvendelsen af droner. Der er behov for at tilpasse denne, så man på den ene side kan udnytte potentialet i droner, og på den anden side varetager hensyn til privatlivets fred og sikkerhed. Vi har allerede været vidne til et par kritiske hændelser i forbindelse med anvendelse af droner ved sportsarrangementer.

Og ikke mindst, hvor finder vi Informi GIS om 5 år?

Informi GIS vil fortsætte som Esri distributør i Danmark. Vi har i vores strategi en klar målsætning om at vokse virksomheden i løbet af de næste 5 år. Her vil mulighederne for GIS anvendelse indenfor dronebranchen helt sikkert også spille en væsentlig rolle.

Som Esri’s repræsentant i Danmark vil vi drage nytte af den betydelige investering Esri foretager i udvikling. Pt. bruger Esri mere end 27% af omsætningen til R&D (forskning og udvikling). Som årets konference i San Diego demonstrerede er et af fokusområderne det potentiale, der ligger i droner som en kilde til opsamling af data.

 

”Vi siger tak for jeres tid, og glæder os til at følge Informi GIS i fremtiden.”