Sådan ser den nye dronelov ud

ny dronelov

Den nye dronelovgivning, som træder i kraft d. 1. september 2016, er blevet offentliggjort på lovtidende.dk. Og selvom meget er som det plejer i forhold til de tidligere bestemmelser, er der også ting, du som professionel dronepilot skal være særligt opmærksom på, hvis du skal flyve i bymæssig bebyggelse. Få overblikket her.

Download hele bekendtgørelsen her

Tilmeld dig UAS Denmarks informationsmøde om den nye dronelov

Ny droneuddannelse til nyt dronebevis (§18)

Der findes på nuværende tidspunkt kurser, hvor man kan blive klædt på til at flyve med droner i professionelt øjemed. En egentlig uddannelse har der dog ikke været krav om for de mest gængse dronetyper. Det bliver dog et krav fra 1. september. Hvis du vil have et dronebevis, skal du have taget en uddannelse og bestået en prøve på et uddannelsessted, der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

Der findes dog allerede dronepiloter, som har fløjet under de gamle bestemmelser og med dispensation. Her åbner Trafik- & Byggestyrelsen for merit, hvis man kan dokumentere anden relevant uddannelse. Hvordan meritoverførelsen kommer til at foregå er dog endnu uvist.

Dronebeviset giver ret til flyvning med droner i bymæssig bebyggelse, som kun kan finde sted i professionelt øjemed. Der er med andre ord stadig ikke et krav, at privatpersoner udenfor bygrænsen skal have et dronebevis.

Ingen droner nær beboelse (§12)

… Uden ejerens særskilte tilladelse. Hvis du vil flyve din drone tættere på bygninger end 5 meter, skal du have tilladelse fra bygningens ejer.

Det betyder også, at overflyvning af haver og andre privatejendomme, der er afgrænset af hegn ikke må overflyves. Du må med andre ord ikke uden videre skyde genvej, henover boligområder.

Højere op og hastighedsbegrænsning (§10 & §16)

Den nye lovgivning har øget flyvehøjden for droner fra 100 til 120 meter. Der er dog samtidig indført en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, hvilket svarer til 13,89 m/s. Flyver man over denne hastighed inde i byerne, skal man have særlig tilladelse på baggrund af en dokumenteret risikovurdering.

For nogen kan det virke som en lav hastighed. De fleste droner kan opnå hastigheder, som er højere km/t, men ligesom anden ordinær bytrafik, må droner overholde en maksimal hastighedsgrænse på 50 km/t.

Din drone skal have nummerplade (§4)

Skal du flyve professionelt med din drone, skal dronen registreres hos Trafik- og Byggestyrelsen. For at du kan det, skal du både have et CVR-nummer og mærke din drone med navn, telefonnummer og registreringsnummer.

Hajtænder og højre vigepligt i luften (§15)

Ganske som med almindelig vejgående trafik og også luftfart for den sags skyld, introduceres der vigepligtsregler for droner.

Groft skitseret har droner skal droner holde til højre i forhold til deres styrede kurs for andre droner, uanset om de krydser hinanden, flyver mod hinanden eller skal overhale i samme eller omtrent samme højde.

Der er ubetinget vigepligt for alle bemandede luftfartøjer og droner, der vil lande, flyver lavere eller droner, der foretager nødlanding.

Har du spørgsmål?

Droneloven, som egentlig er en tilføjelse til loven om luftfart, træder i kraft 1. september, og indeholder meget mere, end hvad vi har opridset ovenfor. Der er f.eks. særlige udstyrskrav, maksimale grænser for, hvad din drone må veje, og hvordan du skal forholde dig før, under og efter flyvningen.

Den nye dronelov er med andre ord omfattende, og den besvarer mange spørgsmål, som tidligere ikke har været afdækket.

Den rejser muligvis også nogle spørgsmål, som du gerne vil have besvaret? Til det formål afholder UAS Denmark informationsmøder i Køge den 31. august, i Odense d. 8. september og på Aalborg Universitet i uge 37.

Læs mere om informationsmøderne og tilmeld dig her