EASA lancerer "Prototype Regulations" Kommission

EASA lancerer

Efter EASAs interessentmøde den 20. juni blev det besluttet, at EASA ville publisere nogle "prototype rules" for UAS'er under 25 kg.

Nu er arbejdet med disse regler færdigt og EASAs første udspil afventer derfor kommentering og feedback. I forbindelse med udarbejdelsen blev definitionen "prototype rules" valgt, da EASA endnu ikke har kompetencerne til, at regulere luftfarttøjer under 150 kilo.

Yderligere blev det besluttet at publisere UAS reglerne vha. "prototype-definitionen", for ikke at spilde unødig tid på at afvente den fornødne godkendelseskompetence (der kommer med implementeringen af den nye EASA basic regulation).

Indsend feedback til EASA

EASA ønsker at modtage feedback på det udarbejdede dokumenter, læs derfor begge begge ovenstående dokumenter og indsend kommentarer til UASPrototypeRule@easa.europa.eu inden den 15. oktober 2016.

Workshop i anden halvdel af oktober

EASA forventer yderligere at lave en "prototype regulation" workshop i Køln i anden halvdel af oktober 2016, dato og yderligere informationer om dette vil tilgå, så snart disse modtages.