Branchenetværk: National Dronestrategi sender Danmark i front

I dag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs og Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt Danmarks første nationale dronestrategi. Industrinetværket for droner i Danmark, UAS Denmark, har efterspurgt en national strategi, og her er holdningen klar: Strategien kan gøre Danmark til foregangsland som dronenation.

Regeringens nationale dronestrategi er første skridt i at forløse potentialet for at skabe 15.000 danske dronejob frem mod 2050. Sådan lyder meldingen fra UAS Denmark, efter offentliggørelsen af den nationale strategi på SDU.

”Strategien lægger vægt på forskning, innovation og bredere anvendelse af droner. Dermed oprustes Danmark til at deltage i det internationale dronekapløb,” udtaler Michael Larsen, projektchef for UAS Denmark.

Danmark kan blive first mover

Danmark er et af de første lande i Europa, som nedfælder en decideret national strategi for droner. Med strategien er man nemlig kommet tidligt ud af starthullerne, og kan gå foran som foregangsland indenfor en industri, der bevæger sig rigtig hurtigt globalt.

I UAS Denmark tager man særligt positivt imod strategiens vægtning af forskning og innovation, internationalisering og den særlige indsats, der søsættes for droner i landbruget. ”Vores anbefalinger forud for strategien var en sammenkobling med eksisterende danske styrkepositioner for maksimal fremdrift. Det har regeringen været enige med os i, og det glæder os” udtaler Michael Larsen.

Helt konkret har Landbruget fået tilført 23,5 mio. kroner til droneprojekter, hvor dronerne skal hjælpe til en effektiv styring af ukrudtsbekæmpelse samt spredning af nyttedyr som eksempelvis mariehøner.

Begejstring i branchen

UAS Denmarks bagland har heller ikke været sene til at tage godt imod nyheden om den nye nationale strategi.

Steven Friberg, der til daglig driver virksomheden Danish Aviation Systems, som udvikler komponenter til droner giver udtryk for, at strategien vil kunne agere løftestang for udviklingen af hans forretning: ”Initiativerne om skræddersyede eksportfremmetilbud for små og mellemstore virksomheder kombineret med innovationscentrenes fokus på at identificere partnere, projekter og netværk gør os i stand til at afsøge nye markeder” udtaler Friberg.

Jussi Hermansen fra Viacopter, der producerer skræddersyede droneløsninger til professionelle operatører samt universiteter og forskningsinstitutioner tilføjer, at den økonomiske støtte til netop forskningsinstitutionerne, kan gavne hele branchen. ”Den vekselvirkning, vi kommer til at opleve mellem forskningsinstitutionerne og det private erhvervsliv har potentiale til at bringe os op i en international liga” udtaler Hermansen og afslutter: ”Det giver os en retning og gør os konkurrencedygtige i forhold til det globale marked”.

UAS Denmark har eksisteret som nationalt industrinetværk siden 2011 og tæller i dag knap 130 medlemsvirksomheder. Netværkets medlemmer er repræsentative for den samlede danske dronebranche og omfatter medlemmer fra den mindste droneoperatør over de små og mellemstore udviklings- og produktionsvirksomheder samt de største universiteter i Danmark.

I UAS Denmark er man særligt positiv over strategiens internationale fokus, hvor der skabes rammer, som kan konkurrere med de største internationale aktører indenfor både forskning, udvikling og test af droner. ”Der skabes nationale rammer, visioner og økonomi, som gør os i stand til at konkurrere globalt, hvor udviklingen af droneteknologien når ny højder hvert år” udtaler Michael Larsen.

På få år er antallet af droneoperatører i Danmark gået fra 0 til over 500. UAS Denmark forventer da også en markant medlemsfremgang over de kommende år som resultat af den nationale strategi.

Kontaktoplysninger:

  • Michael Larsen, Projektchef, UAS Denmark, Tlf.: +45 40 46 92 02
  • Steven Friberg, CEO, Danish Aviation Systems, Tlf.: +45 20 63 11 98
  • Jussi Hermansen, direktør og ejer, Viacopter, Tlf.: +45 29 99 00 35

Nationatal strategi online