Månedens medlem - Drone Systems

 

Drone Systems er månedens medlem af UAS Denmark. Vi har taget en snak med ingeniør, operatør og grundlægger af virksomheden, Sune Yde Nielsen.

 
 
Drone Systems er månedens medlem af UAS Denmark

 

Hvem er Drone Systems?

Drone Systems har base i Aarhus og er stiftet i maj 2015. Startskuddet var at vinde VIA’s innovationspris for ideen: luftbåren termografisk kortlægning. Virksomhedens indehavere Henrik Grosen, som er softwareingeniør og Sune Nielsen, der er bygningsingeniør har skabt en virksomhed, som i dag er fuldt etableret, med en voksende flåde af droner og en god håndfuld tilknyttede piloter, assistenter og fotografer.

Hvad er jeres produkt?

Vi tilbyder en komplet termisk dækning af danske varmeværkers forsyningsnet. Vi aflevere data til kunden gennem vores egen webplatform, TeraPlan. Her får kunden et godt overblik og kan selv arbejde videre med de termiske data. Afhængigt af behov kan kunden også trække data fra TeraPlan ind i eget GIS system.

Derudover laver vi:

  • Termiske inspektioner til andre segmenter (miljø, solceller, gas)
  • Højopløselige orthokort
  • Almindelige foto/video opgaver udført sammen med professionel fotograf

Hvem er jeres målgruppe(r)?

Vores primære målgruppe er fjernvarmeværker. På nuværende tidspunkt i Danmark, men vi er i fuld gang med at lave markedsundersøgelse og strategi for vores nabolande.

Drone Systems er i blandt de mange nye operatørmedlemmer UAS Denmark har fået i 2016, kan du fortælle lidt om bevæggrundene til jeres indmeldelse?

Den overordnet grund er at vi gerne vil støtte op omkring fællesskabet, der varetager danske dronevirksomheders interesse. Vi er i en branche, der er i rivende udvikling, både hvad angår teknologi og muligheder, men også på lovgivningssiden, information/oplysning og accept af borgere. Regeringen har for nyligt sat en tyk streg under, at Danmark skal blive førende inden for branchen. Derfor er der et stort behov for at varetage dronevirksomheders interesse, så lovgivningen ikke modarbejder udviklingen, og at der ikke iværksættes procedurer, som man ikke har kapacitet til at varetage. Vi ser vores indmeldelse i UAS Denmark som et bidrag til dette.

Kan du løfte sløret for, hvordan det foregår, når I udfører termiske inspektioner, og hvordan I efterbehandler data for at effektivisere eksisterende energiløsninger?

Først går vi i dialog med varmeværket for at sikre, at inspektionen udføres efter deres behov. Her har vi efterhånden en del erfaring, som gør, at vi samtidig kan vejlede kunden. Derefter udfører vi vores preflight, hvor vi bl.a. rekognoscerer området og planlægger alle flyvninger. Selve flyvningerne udfører vi om natten. Her har vi kapacitet til at have flere flyvehold i gang samtidig, som kan flyve natten igennem.  

I postflight samler vi den rå termiske data og kører den igennem vores egenudviklede software, som derefter lægger det op til kunden i TeraPlan. I postflight udfører vi desuden justering og opsætning af den termiske data, udpeger interesseområder og kommentere på dem. TeraPlan giver varmeværkerne et hidtil uset overblik og mulighed for at identificere lækager, begyndende lækager og dårligt isolerede strækninger. På ledelsesplan er det et stærkt værktøj til at lave strategisk planlægning af de omkostningstunge renoveringer. Udviklingen af TeraPlan er støttet af Innovationsfonden og foregår i tæt samarbejde med flere varmeværker for at sikre, at funktionerne og workflowet understøtter værkernes behov.

Hos Drone Systems leverer I både kompetencer ved flyvninger samt udvikler softwaren, der bruges til indsamling og efterfølgende præsentation af data. Hvad er årsagen til at I har valgt at levere både hardware-kendskab samt software-udvikling til jeres kunder?

Kunderne vil have den samlede pakke. Den synergi, vi opnår ved at tilbyde begge dele gør, at vores kunder får det mest optimale ud af vores ydelser. Vi har en konstellation, der underbygger dette. Sune har bygget og fløjet med droner i 3 år, og har arbejdet med energi-, hydraulik- og varmetabsberegninger. Henrik har 9 års erfaring med softwareudvikling og har bl.a. arbejdet med rekognosceringsdata fra F16 fly samt embedded-, GIS- og databasesystemer. Tilsammen spænder vi bredt og udgør et stærkt makkerpar.

Drone Systems har under jeres opnåede dispensation fra Trafik- og Byggestyrelsen lov til at foretage natoperationer. Hvilke typer af opgaver har I løst i den forbindelse?

Termiske inspektioner af fjernvarmenet kan ikke udføres med tilfredsstillende resultater, når der er direkte sollys. Desuden foregår inspektionerne typisk i bymæssig bebyggelse. Af sikkerhedsårsager er det også optimalt at flyvninger udføres om natten, hvor der er få mennesker på gaden.


Drone Systems samarbejder for tiden med DTU, Miljøstyrelsen, Region Midtjylland og VIA i et projekt, hvor droner er involveret. Kan du fortælle lidt om projektet samt hvilken rolle I spiller?

Titlen på projektet er ”Anvendelse af drone til termisk kortlægning af forureningsudstrømning” og har til formål at undersøge, om droner kan anvendes som et pris- og tidsbesparende alternativ til de manuelle processer, der bruges i dag. To lokaliteter er med i projektet, Horsens Havn og Grindsted Å. Ved Horsens havn siver der ophobet forurenet grundvand ud i havnebassinet igennem en korroderet spunsvæg. Her har vi fundet 3 indsivningszoner med klare temperaturkontraster i havnen. Ved Grindsted Å har vi netop afholdt vores sidste flyvning, og i øjeblikket samarbejder vi med DTU om at færdiggøre databehandling og den endelige rapport til Miljøstyrelsen.

Hvordan tror Drone Systems, at dronebranchen udvikler sig inden for de næste 5 år?

Der er ingen tvivl om, at dronerne er kommet for at blive. Vi betragter stadig den nuværende lovgivning som meget restriktiv. Når der bliver åbnet for BVLOS-flyvning, forventer vi for alvor, at anvendelsen af droner skrider frem. Før dette bliver aktuelt, er der flere teknologiske udfordringer, der skal løses, da privatlivets fred, og borgeres sikkerhed kommer i første række. På hardware-siden vil tendensen være et bredere udvalg af sensorer, lavere vægt for komponenter, længere flyvetid og højere opløsning og nøjagtighed.

Og ikke mindst, hvor finder vi Drone Systems om 5 år?

Generelt finder du os ved at holde øje med dem, der er et skridt foran resten af de termiske droneinspektionsudbydere. Geografisk finder du os i Danmark samt i vores nabolande.

 

"Vi siger tak for jeres tid, og glæder os til at følge Drone Systems i fremtiden."