Ny Dronelov Q & A

I september måned afholdt UAS Denmark 3 informationsmøder om den nye dronelov. Henning Mussegaard fra UAS Test Center Denmark stod for den grundige gennemgang, og spørgelysten fra deltagerne var tilsvarende stor.

Ny dronelov Q & A med Henning Mussegaard

Havde du ikke mulighed eller tid til at deltage, besvarer Henning her de vigtigste spørgsmål, som kom op på møderne.

 

1. Hvordan må jeg flyve, nu hvor loven siger, jeg skal spørge om lov for at flyve over 3. mands ejendom?

Dette spørgsmål fik jeg rigtig mange gange både op til og i løbet af informationsmøderne, hvor det da også skabte en vis debat blandt publikum. Som dronepilot skal du huske på sætningen ”over ejendom som tydeligt er afgrænset af hegn, hæk og mur”, for dem må du ikke overflyve, medmindre du har fået tilladelse fra de pågældende ejere af ejendommene. Du skal også have tilladelsen, hvis du kommer indenfor 5 meter fra en given ejendom.

2. Skal jeg have særlig tilladelse fra Trafik- & Byggestyrelsen til at flyve over 3. mands ejendom?

Som det ser ud nu, skal du. Men lige nøjagtig det spørgsmål er vi også i gang med at stille Trafik- & Byggestyrelsen, for ifølge §10 stk. 2, punkt 11 anses flyvning over afgrænsede private ejendomme som flyvning med forhøjet risiko, hvilket kræver en særlig tilladelse, med mindre man har fået ejernes tilladelse. Det skal altså forstås på den måde, at såfremt man ikke kan indhente alle ejeres tilladelse, skal man søge en særlig tilladelse f.eks. for at overflyve et større område.
Fastholder Trafik- og Byggestyrelsen det, betyder flyvning i bymæssig bebyggelse strengt taget, at næsten alle skal have en særlig tilladelse. Det kan skabe en pukkel hos Trafik- & Byggestyrelsen, og begrænser operatørerne, indtil deres individuelle særlige tilladelser foreligger.

3. Kan vi også flyve efter bekendtgørelsen udenfor bymæssig bebyggelse?

Nej. Udenfor bymæssig bebyggelse, skal man stadig flyve efter BL 9-4. Vi forventer først at have en bekendtgørelse om flyvning med dronerne udenfor bymæssig bebyggelse omkring årsskiftet, og indtil da, skal man stadig flyve efter det hidtidige regler. Det betyder, at dispensationen og BL 9-4 stadig gælder udenfor byerne.

Det er selvfølgelig på godt og ondt, for den noget udskældte regel om hegn, hæk og mur gælder ganske vidst ikke, men flyvehøjden er f.eks. stadig blot 100 meter, mens sikkerhedsafstanden stadig hedder 2 gange flyvehøjden. I den nye bekendtgørelse for flyvning i byen hedder sikkerhedsafstanden 1 gange flyvehøjden, dog minimum 15 meter og maksimum 50m.

4. Skal man søge særlige tilladelser fra gang til gang?

Det kommer an på operationen. I mange tilfælde kan man søge om særlige tilladelser, der gælder generelt. I andre tilfælde kan Trafik- og Byggestyrelsen ikke give den generelt, og må derfor udstede en enkeltstående særlig tilladelse i stedet. Det kan for eksempel være, de kun giver enkeltstående tilladelser i tilfælde, hvor de vil begrænse den droneaktivitet, der foregår i særlige områder.
De vil f.eks. ikke give generelle tilladelser, der lemper på afstandskravene til lufthavnene eller på anden måde kan kompromittere sikkerheden i den bekendtgørelse, der netop er trådt i kraft.

5. Findes der særlige tilfælde, hvor man ikke behøver 3. mands accept?

Ja. Det gør der. I møderne i Køge, Odense og Aalborg fik vi dette spørgsmål, og havde ikke umiddelbart et svar på rede hånd. Udfordringen lå i hele problematikken om særlig tilladelse fra både Trafik- og Byggestyrelsen samt boligejeren, hvilket kunne spænde ben for visse operationer.

Fra et af vores medlemmer med tilknytning til beredskabsbranchen, fik vi dog en tilbagemelding den anden dag:
Trafik- og Byggestyrelsen kan give tilladelse om inspicering af f.eks. varmelæk fra rørledninger. I disse tilfælde behøver droneoperatøren ikke at spørge ejeren, og ejeren har heller ikke mulighed for at nægte dronen at flyve over vedkommendes grund.

6. Med min dispensation måtte jeg foretage natflyvninger, må jeg stadig det med et dronebevis?

Ja, men du skal opfylde krav I byen kan du ikke sådan bare lige flyve om natten længere. Droneføreren skal nemlig have et påtegnet dronebeviset til natflyvning. For at opnå det, skal droneføreren have gennemført og dokumenteret mindst 3 timers natflyvning udenfor bymæssigt område indenfor det seneste år.

Har man ikke den erfaring, skal man tage et kursus og en praktisk natflyvningsprøve, som bliver udbudt af de godkendte dronekursussteder. Den praktiske natflyvningsprøve kan i øvrigt først tages, når man har bestået den almindelige teoretiske-og praktiske prøve.

7. Hvad skal jeg stille op med min dispensation nu?

Gem den lidt endnu. I hvert fald indtil bekendtgørelsen om flyvning med droner udenfor bymæssig bebyggelse træder i kraft.
Da du stadig flyver efter BL 9-4, er dispensationen stadig gældende, og derfor er den stadig relevant henover ejendomme, marker og industriejendomme udenfor byerne.

Din dispensation bliver dog ombyttet til et dronebevis for flyvning i bymæssig bebyggelse, og det skal tages helt bogstaveligt, for du kan ikke bruge din dispensation de steder, hvor den f.eks. er mere lempelig end bekendtgørelsen. Skal du have lempelser, skal du ansøge om særlige tilladelser.