Sverige besværliggør droneflyvning

 

Svensk højesteret har i nogen grad tvunget svenske droner til at blive på jorden, da de i august afsagde kontroversiel dom, som sidestiller kameradroner med overvågnings-kameraer. Nu skal svenskerne søge tilladelse til videoovervågning, før de kan flyve.

 
 
Sverige besværliggør droneflyvning

 

Med et hammerslag blev svenske droneoperatører sat effektivt på jorden, da Den Svenske Højeste Forvaltningsdomstol d. 21. oktober afsagde dom, som sidestiller droner med overvågningskameraer.

Det springende punkt for afgørelsen baserer sig på, om man kan anse et kamera på en drone for at være et overvågningskamera eller et almindeligt kamera med dokumentation for øje.

Her valgte den svenske højesteret at fortolke kameraovervågningsloven strengt overfor droner. Man lagde til grund for afgørelsen, at droners kameraer ikke kan tilgås manuelt under en droneoperation. Ud fra denne argumentation fandt man frem til, at disse kriterier udelukkende gør sig gældende for kameraovervågningsudstyr, og man valgte dermed at se bort fra, at droner højst kan hænge i luften i 20-30 minutter af gangen.

Ud fra argumentet om videoovervågning, afgjorde man samtidig, at kameraer, der er fastmonteret på instrumentbrættet i biler og på cykelstyr ikke skal anses for at være overvågningskameraer, da operatøren er i umiddelbar nærhed og dermed manuelt kan slå kameraet fra på forlangende.

Læs NJORD Law Firms artikel om dommen fra Sverige

Ansøgning blev til principiel afgørelse

Den principelle dom startede egentlig som en rutinemæssig forespørgsel om en bestilt droneoptagelse for en lokal virksomhed, der blev afvist af den svenske pendant til statsamtet, Länsstyrelsen. Herfra gik sagen sin gang op gennem det svenske retssystem, og endte altså med, at den svenske højesteret dømte til den svenske styrelse for datasikkerhed, Datainspektionens fordel.

Datainspektionen havde den svenske kameraovervågningslov i ryggen, som siger at: ”Et kamera er et overvågningskamera, hvis det opsættes, så det, uden at kunne styres på stedet, kan anvendes til personovervågning”. Sådan har loven været siden den blev vedtaget i 1977, og det omfatter altså nu også droner.

Ikke et forbud

Nyhedsmedier og aviser har fremlagt afgørelsen som et forbud, men sådan forholder det sig ikke. Dronepiloter kan nemlig stadig søge om tilladelse til at flyve hos Länsstyrelsen. Forskellen fra før til nu er dog, at dronepiloter også skal søge om en overvågningstilladelse, hvis der skal flyves på offentligt tilgængelige områder, og dette kan der være større risiko for, at man får afslag på.

Fra den danske operatørvirksomhed Creative Sight, er man spændt på, hvad dommen i praksis kommer til at betyde. Virksomheden har hidtil haft flere opgaver i Sverige med blandt andet reklamefilm og termiske optagelser af varmeledninger. ”Hidtil har man skulle indsende sine optagelser til datainspektionen de første par gange, men hvad dommen kommer til at betyde, ved vi endnu ikke” udtaler Henrik Beck fra Creative Sight.

Noget kunne dog tyde på, at godkendelsesprocessen er blevet lang. Et unavngivet UAS Denmark medlem forsøgte i oktober at få tilladelse til at flyve i Sverige, men kunne se frem til en behandlingstid på 120 dage – altså 4 måneder.

Uklart hvornår der sker noget

Både det svenske parti Centerpartiet og Liberalerna har krævet at loven bliver ændret, og har uafhængigt af hinanden kaldt den svenske justitsminister i samråd. Mathias Sundin fra Liberalerna udtalte: ”Udfaldet lægger en tung, våd filt over udviklingen af dronetjenester i Sverige”. Han fortsætter og siger: ”Regeringen bør meget hurtigt ændre loven eller træffe andre foranstaltninger, der løser problemet.

Dette bakkes op af Centerpartiet, som lægger vægt på, at det både skaber unødvendige arbejdspukler i forvaltningen og påvirker droneoperatørerne hårdt. Rickard Nordin fra Centerpartiet udtaler: ”Det er yderst uheldigt og et klassisk eksempel på besværlige regler, der skaber mere arbejde for det offentlige og reducerer mulighederne for enkeltpersoner og virksomheder at drive forretning”.

Det er dog uklart, hvornår den svenske regering går ind i sagen for at se på muligheden for en lovændring. Indtil videre ser det ud til, at droneoperatører i Sverige må væbne sig med tålmodighed og håbe på snarlig politisk indgriben.

Læs NJORD Law Firms artikel om dommen fra Sverige