Referat fra AB-møde 15. november

Hvad blev diskuteret på mødet?

UAS Denmarks Advisory Board mødtes tirsdag d. 15. november for at diskutere mulige løsninger på UAS Denmarks fremtidige drift. Centralt for mødet var, at der ved forrige møde var blevet åbnet for en debat om opsplitning af UAS Denmark i en brancheforening og et industrinetværk for optimal politisk interessevaretagelse i en foreningsdel og attraktive netværksaktiviteter i en industriklynge.

Dette møde kom primært til at dreje sig om i hvilken konstellation den nye brancheforening skulle oprettes i samt muligheden for at eksistere som selvstændig forening eller med sekretariat i en eksisterende forening. Vi giver jer hermed et referat fra mødet.

På mødet blev følgende diskuteret

  • UAS Denmarks fremtidige foreningsdannelse
  • Oplæg af Søren Petersen (Scandinavian Avionics)
  • Oplæg af Michael Larsen (UAS Denmark)
  • Diskussion af oplæg og løsningsmodeller
  • Næste skridt
  • Eventuelt

Hent AB-mødets referat som PDF 

hent pdf knap Om Advisory Boardet

UAS Denmarks nedsatte Advisory Board fungerer som en konsulentgruppe, der har til opgave, på vegne af alle medlemmer af UAS Denmark, at inspirere og foreslå nye tiltag for UAS Denmarks samlede industrinetværk.

 

Se hvem der er med i UAS Denmarks Advisory Board HER

Ole G. Andersen UAS Denmark