EU-regler i slæbesporet

Læs om RPAS CivOps konferencen i december

Indtryk fra UVSI-konferencen: RPAS CivOps 2016, 6.-7. december

Droner er kommet i fokus i EU, men det bærer stadig præg af at være et nyt område, hvor ressourcerne er små, og hvor forskellige interesser bremser det, alle ønsker: Fælles regler på tværs af landende. Seneste update siger nu, at reglerne tidligst kan sættes i kraft i 2019.

UVS International afholder to konferencer på militærakademiet i Bruxelles hvert år, begge gode muligheder for at blive opdateret på branchens tendenser, ikke mindst på regelsiden. EASA, Kommissionen, Eurocontrol osv. kommer altid forbi og giver en status på arbejdet med at styrke rammevilkårene for droner i Europa. Her følger nogle enkelte indtryk fra ”CivOps”.

Det går langsomt!

Artiklens overskrift dækker budskabet. Det tager lang tid – længere tid end planlagt - at finde fælles fodslag mellem landene og i forståelse med luftfarten i øvrigt. Mange vil gerne følge med i udviklingen, f.eks. i JARUS, men ikke mange er villige til at yde en reel arbejdsindsats. Og så kan industrien, som f.eks. i regi af Eurocae, få lov at betale for at bidrage med frivilligt arbejde – det er ikke fremmende for en ny branche.

Kommissionen siger, at der kommer et helt ”økosystem” fra 2019 – inkl. lov og standarder, også dækkende for eksempel krav til træning. Dronereglerne bliver altså harmoniseret, men det gør reglerne for privatlivets fred ikke, noget vi ellers ser fokus på i et stigende antal lande.
I en overgangsperiode tales der om muligheden for ”mutual recognition” – en mulighed kunne være, hvis grupper af lande med enslydende krav til operatører laver aftaler.
Standard-scenarier bliver en mulig bølgebryder for at få lov til mere end reglerne tillader. Noget i stil med det, vi forventer, snart kommer ud af det danske BVLOS fast track-projekt.

Husk, at du (snart) kan finde de europæiske regler på Dronerules.eu

U-Space

Det store dyr i åbenbaringen: U-Space (=luftrum til droner). UTM: Unmanned Traffic Management. Begge områder er omgivet af stor interesse og kommercielle muligheder. For eksempel kaster trafikstyringsenhederne i de enkelte lande sig nu over området for at opretholde sikkerheden i luftfarten eller høste de potentielle gevinster i fremtiden. På sigt er man enige om, at ATM og UTM er en kunstig opdeling – droner skal jo netop integreres i luftrummet, så på lang sigt, er der ikke grund til at tale om forskellige ”spaces”.

Til orientering er en ny organisation for UTM-interesserede aktører blevet dannet – i form af GUTMA (Global UTM Association).

Danmark er godt på vej

Der var positiv feedback på UAS Denmarks præsentation på konferencen. Vi har også udfordringer med reglerne i Danmark, men det står værre til andre steder, fx i Holland og Tyskland. Nye regler og national strategi med finansiering til forskning osv. – indført i samme år i Danmark - blev anerkendt som flotte fremskridt. Nye tiltag i andre lande er, at man forsøger at samle sig og skabe fremskridt i flere lande i samarbejde – fx er Benelux gået sammen og har ambitioner om at understøtte industrien yderligere. Der er generelt flere og flere tiltag i de enkelte medlemslande, så vi skal holde pace i Danmark, hvis vi vil være med i førerfeltet!

Kontakt projektchef i UAS Denmark Michael Larsen