Opfordring til dronepiloter fra brancheforening 9 dage inden årsmøde

Når industrinetværket UAS Denmarks årsmøde løber af stablen d. 29. marts 2017 bliver der også stiftet en uafhængig dronebrancheforening. Dens opgave bliver at varetage dronebranchens politiske interesser, men pt. mangler der kandidater fra branchens operatørsegment.

Så er du droneoperatør, og kan se dig selv arbejde i en bred bestyrelse bestående af repræsentanter fra hele branchen, ja så må du meget gerne melde din interesse ved, at sende en mail til netværksansvarlig hos UAS Denmark Ole G. Andersen.

Bestyrelsesarbejdet i den kommende forening

Bliver du den 29. marts valgt til den kommende brancheforening, ja så skal du være opmærksom på, at du formentlig vil blive indkaldt til 3-4 møder om året, plus de møder, som bliver indkald med kort varsel. Derudover vil du, og resten af den nedsatte bestyrelse, kunne trække på en kompetent sekretariatsmedarbejder, hvorfor I bliver flere om arbejdet. Arbejdet vil være ulønnet, men garantere dig en plads i nærheden af vigtige beslutninger, som påvirker din ernæringsvej.

Industrinetværk agerer fødselshjælper

UAS Denmark har siden, industrinetværket blev stiftet i 2013, arbejdet med interessevaretagelse, men i fremtiden vil det kræve en uafhængig forening med demokratisk valgt bestyrelse, når høringssvar eller enkeltsager skal kæmpes.

Og selvom UAS Denmark ikke bliver en del af den kommende brancheforening, har industrinetværket hjulpet til med at finde en sekretariatspartner, udarbejdet et sæt vedtægter, der er blevet godkendt af det nuværende Advisory Board, samt giver plads til fødslen af en ny forening ved, at afholde den stiftende generalforsamling på UAS Denmarks årsmøde.

Alle er velkomne

D. 29. marts fra kl. 15.00-20.00 er jeres indgang til at forme den kommende dronebrancheforening, og alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, selvom den ligger i forlængelse af UAS Denmarks årsmøde.

UAS Denmark består desuden som industrinetværk, og på årsmødet vil vi fortælle, hvad vi vil fortsætte med af aktiviteter fremover.

Tilmeld dig med eller uden bespisning: