Flere muligheder for at kontrollere luftrumsrestriktioner inden ”take-off”

UAS Denmark har kigget på 4 digitale platforme til, at hjælpe operatøren i planlægnings- og udførelsesdelen af en mission.

Som alle operatører ved er planlægning før en droneflyvning alfa og omega. Heldigvis får droneerhvervet løbende adgang til nye digitale dataressourcer, der på en nem måde kan overskueliggøre, hvor og hvor man ikke må flyve.

UAS Denmark har her samlet en oversigt over 4 digitale værktøjer, der kan bruges i planlægningsfasen før en mission.

OBS - de 4 systemer er kun vejledende

Før du læser videre er det dog vigtigt at fastslå at på trods af nedenstående systemers bekvemme visning af luftrumsrestriktioner, så er det den enkelte operatørs ansvar, at sikre sig at gældende lovgivning overholdes ved droneflyvning. Systemerne er udelukkende vejledende og fritager ikke operatøren for at undersøge reglerne for at flyve i et givent område, ej hellere at indhente informationer om luftrumsrestriktioner via flyvekort og NOTAM.