Kurser i afrapportering og ansøgninger til Horizon 2020

Vil du lære om afrapportering eller ansøgningsprocessen til et Horizon 2020 projekt?

Ja så afholder Uddannelses- og Forskningsministeriet kurser for dig, der vil lære at skrive den gode ansøgning til Horizon2020 eller ønsker, at blive en ørn til at afrapportere budgetter og regnskaber i forbindelse med projektet.

Hvad er Horizon 2020?

UAS Denmark afholdte i november en kombineret data- og Horizon 2020-temadag, hvor vi bl.a. informerede om de muligheder, der ligger i EU’s innovationsprogram. Var du ikke med på dagen, eller skal du have genopfrisket, hvad EU-programmet H2020 går ud på - så læs mere HER

Om kurserne:
Med undtagelse af webinaret, udbydes alle nedenstående kurser som heldags-kurser til en pris på 3.000 kr. ekskl. moms.


25. april – Webinar – sådan ansøger du til COFUND

Står din organisation foran etableringen af et forskeruddannelsesprogram for fx ph.d.’er eller postdocs? Så kan du på webinaret den 25. april få viden om, hvordan EU kan medfinansiere dit program.

Støtten via COFUND er etableret med det formål at skabe excellence og udbrede ”best practice” ved at støtte forskerprogrammer regionalt, nationalt og internationalt. Konkret udmøntes dette bl.a. ved medfinansiering af nye eller eksisterende ph.d. uddannelser.

Målgruppe for webinaret:

Forskere, rådgivere, administratorer, bevillingsorganer, fonde og andre med interesse i COFUND-programmet.

Tilmeld dig webinaret den 25. april HER


3. oktober - heldagskursus - bliv en ørn til afrapportering i H2020

Med et Horizon2020 projekt følger krav om afrapportering og kurset skal derfor klæde dig på til projektets dokumentationskrav. Kurset giver dig vigtig viden inden for bl.a. projektomkostninger, udregning af timesatser og brug af underleverandører.

Målgruppe for kurset:

Medarbejdere som arbejder med projektøkonomi i Horizon 2020-projekter. Eksempelvis forskningsadministratorer, projektøkonomer, controllere eller økonomi- og regnskabsmedarbejdere i offentlige institutioner eller private virksomheder.

Sted: København

Tilmeld dig kurset den 3. oktober HER


7. november - heldagskursus - den gode ansøgning til H2020

Kom tættere på EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. På kurset får du hjælp til at forstå EU’s ansøgningsproces, planlægning af projektet, hvordan du bedst redegør for dit projekt, samt hvordan netop din ansøgning slipper igennem nåleøjet. Yderligere gennemgås de 3 hovedafsnit en ansøgning indeholder: Excellence, Impact og Implementation.

Målgruppe for kurset:

Kurset er for medarbejdere som skal i gang med en IA (innovation Action) eller RIA (Research and Innovation Action) ansøgning. Eksempelvis forsknings og udviklingschefer i virksomheder, konsulenter, forskere eller forskningsadministratorer på et universitet.

Sted: Odense

Tilmeld dig kurset den 7. november HER


7. december – heldagskursus – Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020

Med et Horizon2020 projekt følger krav om afrapportering og kurset skal derfor klæde dig på til projektets dokumentationskrav. Kurset giver dig vigtig viden inden for bl.a. projektomkostninger, udregning af timesatser og brug af underleverandører.

Målgruppe for kurset:

Medarbejdere som arbejder med projektøkonomi i Horizon 2020-projekter. Eksempelvis forskningsadministratorer, projektøkonomer, controllere eller økonomi- og regnskabsmedarbejdere i offentlige institutioner eller private virksomheder.

Sted: København

Tilmeld dig kurset den 7. december HER


Var du med til UAS Denmarks og RoboClusters fælles datadag? Her satte vi fokus på data og
Horizon 2020 - Læs mere HER