Søg nu - bliv deltager i "Innovation på vinger" - Fra drone-relateret idé til marked

Om Innovation på Vinger projektet

Ansøgningsfrist til runde to er 1. juni 2017

 ”Innovation på vinger” er nu igen åben for optag af virksomheder. Gennem projektet kan din drone-relaterede idé få højt kvalificeret support og sparring på både teknologiske og markedsmæssige udfordringer.

Hvis dit projekt godkendes - kan du få:

 • Sparring omkring virksomhedens idé, kompetencer, udfordringer etc.
 • Sparring omkring markedsmulighederne for virksomhedens idé
 • Match af virksomhedens idé til potentielle kunder
 • Teknisk udviklingsforløb baseret på konkrete tekniske og markedsmæssige behov
 • Udarbejdelse af kommercialiseringsstrategi.

Yderligere vil du flere gange i projektforløbet blive tilbudt deltagelse i netværk med danske og internationale dronevirksomheder, efteruddannelse, samt deltagelse i teknologibaserede seminarer.

Om Innovation på vinger:

Projektet, som er støttet af Industriens Fond, startede 1. oktober 2016 og løber over de næste tre år, hvor de tre partnere, som er SDUs Center for Integrerende Innovationsledelse, SDU UAS Center og UAS Denmark, tilsammen stiller viden om teknologi og innovation, testfaciliteter, samt mulighed for adgang til en lang række potentielle aftagere til rådighed.

 • Læs mere om Innovation på vinger HER

9 virksomheder allerede i Innovation på vinger:

I innovation på vinger er der allerede 9 virksomheder tilknyttet, som du, såfremt din idé bliver udvalgt til innovation på vinger, kan komme til at møde. Se hvilke virksomheder der allerede deltager ved, at klikke på banneret nedenfor.

Se hvilke virksomheder der allerede er med i Innovation på vinger

 

Hvad siger virksomhederne - Henrik Beck - Creative Sight:

”Det har allerede vist sig at være frugtbart for os at deltage i Innovation på vinger. Vi har udbygget vores netværk og oplever fin åbenhed blandt projektdeltagerne. Det medfører brugbar idéudveksling om teknologier, marked osv. Og så giver sparring med SDU os nogle gode vinkler på, hvordan vi kan udvikle vores forretning.”

Hvordan kommer en idé i betragtning?

Ansøg senest 1. juni 2017 via ansøgningsskemaet (skabelonen nedenfor). I udvælgelsen lægger vi vægt på blandt andet:

 • Anvendelighed for potentielle kunder og brugere
 • Markedspotentiale
 • Teknologiske muligheder og barrierer
 • Nyhedsværdi

Hvordan ansøger du?

For at vi kan lave en ligeværdig vurdering af potentialet i de indkomne ansøgninger er der udarbejdet en skabelon, som skal udfyldes på bedst mulig vis i forhold til, hvor langt jeres virksomhed er med idéen. Vi beder om, at denne skrives på engelsk. Den samlede beskrivelse må ikke overstige tre A4-sider (benyt skabelonens skriftstørrelse, linjeafstand og marginer).

 • Hent skabelonen HER

Mail skabelonen:

Mail beskrivelsen til Jakob E. Hansen, jeh@hca-airport.dk, senest torsdag den 1. juni 2017. Ansøgere vil få besked om udfaldet af processen kort herefter.

Flere informationer:

Har du spørgsmål, som du ønsker afklaret, inden du søger om deltagelse, så kontakt:

Marianne Harbo Frederiksen, innovinger@sam.sdu.dk, Tel: 2135 6260 - eller læs mere om Innovation på vinger HER