Strategi

Strategi UAS Denmark

UAS Denmark vil skabe Danmarks hurtigst voksende sektor inden for 5 år

Vision:

”I fællesskab med nationale og internationale aktører i droneindustrien, vil vi skabe Danmarks hurtigst voksende sektor inden for 5 år. Sammen med industrien vil vi skabe et nationalt testcenter og økosystem af international klasse for at accelerere droneudviklingen og anvendelsen – med det mål at knytte mennesker og droner tættere sammen. Danmark skal være det land i verden, der går forrest i at forlænge menneskets sanser og ydeevne med banebrydende droneteknologi – til gavn for borgere og samfund.”

Strategi

For at opnå visionen skal vi til stadighed kunne opfylde medlemmer og potentielle testvirksomheders behov inden for flere områder.

UAS Denmark skal formidle forretningsmuligheder og projekter, øge viden via netværkstanken, således at nye og eksisterende medlemmer af UAS Denmark får et bredere netværk.

Klyngen skal yderligere formidle og dele viden via arrangementer og af traditionelle kanaler. Etableringen af et internationalt testcenter med laboratorier skal sætte skub i forskning og give flere muligheder til det eksisterende økosystem af entreprenante drone-iværksættere.

Derudover skal kendskabsgraden til den internationale omverden øges - bl.a. ved at eksportere danske dronevirksomheder gennem messedeltagelse eller lignende.

Alt sammen med det formål at fremme nye anvendelser og forretningsområder for branchen.

Michael Larsen
Kommerciel chef
lmla@uasdenmark.dk