Verification Facility

Verification Facility - UAS Denmarks testcenter

Et alsidigt fotogrammetrisk testfelt til test, kalibrering, træningsmissioner, dokumentation og benchmarking af data

I UAS Denmarks tilknyttede testcenter, kan du foruden at teste BVLOS (uden for synsvidde) også foretage generel træning til specifikke missioner eller teste dit udstyr.

På det fotogrammetriske testfelt (Verification Facility) er det muligt at teste, dokumentere, kalibrere, "benchmarke" præcision, samt kvalitet af data fra UAS systemer (dronersystemer).

En unik drone-testfacilitet:

Det fotogrammetriske testfelt er en uafhængig platform, der muliggør test af UAS-systemer (dronesystemer) op imod et objektivt sæt af geometriske (objekter) og radiometriske (terræn) data.

Formålet med det fotogrammetriske testfelt er at muliggøre dokumentering samt test af producenters, brugeres, myndigheders, kunders, og udvikleres teknologi (sensorer og droner m.m.).

Om Testfeltet:

  • Forskellige objekter, overflader og terræn af almindelig forekomst
  • 2 nationale “benchmarks” med koordinater i UTM32 / WGS84
  • 30 referencepunkter i UTM32 / WGS84
  • Datasky bestående af 1.429.642.311 punkter inden for 22.500 m2

Brugerfordele:

  • Nem adgang til forudgodkendt droneluftrum
  • Uafhængig facilitet med højpræcisions DSM Data
  • Sikkert testmiljø til VLOS (inden for syne) testflyvninger
  • Samarbejdsmuligheder med over 150 UAS Denmark medlemmer

Fremtidens dronelaboratorier:

Testcentret vil i fremtiden kunne tilbyde ”Drone Labs”, til software/hardware integration og fremstilling af kompositmaterialer. Yderligere vil en 3D radar også blive tilgængelig.

Kontaktperson:

Kontakt Erling Hansen, hvis du er interesseret i, at høre mere om dine testmuligheder.

Om testfeltet:

Det fotogrammetriske testfelt blev opført i 2015 og er primært finansieret af testcentret, mens Geodatastyrelsen og COWI co-finansierede projektet ved at udføre de nødvendige opmålinger, levere sparring til feltets design, samt rådgivning mht. hvilke objekter der skulle installeres. Geoforum har som partner i projektet formidlet testfeltets muligheder til deres medlemmer.

 

Fast facts

Kom og udnyt

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til dine testmuligheder?

Kontakt da Erling Hansen.

 

Erling Hansen
Test & Airworthiness
erlha@uasdenmark.dk