UAS Denmarks høringssvar til TBST vedr. land-bekendtgørelse

UAS Denmark har i januar 2017 indsendt et samlet høringssvar, på baggrund af Trafik og Byggestyrelsens udkast, til ny bekendtgørelse vedr. flyvning med droner udenfor bymæssigt område.

Om høringssvaret

Høringssvaret er formuleret vha. input fra UAS Denmarks regelgruppe samt medlemmernes input.

Om UAS Denmark

UAS Denmark er branchenetværk for den professionelle del af droneindustrien i Danmark og repræsenterer over 150 medlemmer, med et spænd fra fremstillingsindustri over forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder til mindre operatørvirksomheder. Netværkets hovedformål er at forbedre vilkårene for den professionelle del af dronebranchen.

 

hent pdf